ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای انتشار در پيك نت
خودرو سازان ايران
لای چرخ دنده مديريت مافيائی
 
 
 
 

 

ما جمعی از كاركنان شركت توسعه صنايع خودرو واقع در كيلومتر 16 جاده قديم كرج  - جنب گروه بهمن كه 48%‌ سهام آن متعلق به سازمان گسترش و 26% سهام آن متعلق  به ايران خودرو و 26% سهام آن متعلق به سايپا ميباشد ،‌ در اعتراض به تبعيض ها و ظلمهائی كه طی اين چند سال به ما وارد شده است گوشه هائی از اين موارد را به اطلاع خوانندگان محترم و كسانی كه فكر ميكنند دلشان برای اين مملكت و بيت المال ميسوزد ميرسانيم كه اگر كمی غيرت و انصاف در وجودشان مانده باشد برای احقاق حق ما اقدام خواهند نمود:

 

1.  مديرفعلی اين شركت آقای مهندس دانش فهيم ميباشد كه دو سال پيش از سازمان گسترش بازنشسته شد و بنا بر اطلاعات ما بالغ بر يك ميليارد ريال به عنوان بازخريد سنوات به حساب شركت ما گذاشته شد كه اين پول توسط شركت توسعه صنايع خودرو به ايشان پرداخت گرديد و در حال حاضر ايشان با حقوقی بالغ بر بيست ميليون ريال در دوران بازنشستگی مشغول خدماتی هستند كه به تفصيل عرض خواهيم نمود.

2.  قائم مقام مديرعامل نيز آقای خوانساری است که او را دکتر خطاب می کنند . ايشان مدرك دكترا ندارند و فوق ليسانس ايشان نيز مربوط به دانشگاه هاوائی می باشد و اين در حاليست كه حقوق سال 85 ايشان با در نظر گرفتن دكترای قلابی و جعلی نزديك به سی ميليون ريال بوده است  و امسال نيز حتما به چهل ميليون ريال خواهد رسيد .

3.  مديربازرگانی شركت نيز آقای طايفه است كه از دوستان نزديك و هم محفلی آقای خوانساری می باشند كه با حقوقی نزديك به يك و نيم ميليون تومان مشغول خدمت به اسلام شد. ايشان مدتی نيز به عنوان سرپرست امور اداری با حفظ سمت كار كرد. اگر مديريت شركت اين زحمت را به خود ميداد كه از دوست صميمی آقای قائم مقام يك آزمايش عدم اعتياد گرفته شود هيچگاه پای اين فرد به شركت باز نميشد. نامبرده طی سال گذشته دو بار با خودرو سمند شركت به شدت تصادف کرد و خسارت آن از طريق شركت پرداخت شده است.

4.  مدير تداركات شركت نيز آقای نجفی از دوستان و همكاران آقای خوانساری در زمان حضور پرافتخار و موثرايشان در شركت شهاب خودرو است كه در پی ايشان به اين شركت آمدند كه اگر نخواهيم از انصاف بگذريم شايد تنها فرد نسبتا‌ مفيد باند آقای خوانساری ايشان باشند.

5.  آقای خوانساری در اواخر سال 1384 خانم منشی قديمی خود را از شركت تراكتور سازی تبريز به اين شركت مامور نمودند و نزديك به هفتصد هزار تومان به اين خانم حقوق ميدهند ‌ و يك آژانس روزانه در اختيار اين خانم منشی قرار گرفته كه صبح ها ايشان را از خيابان سهروردی به شركت آورده و عصرها برمی گرداند.

6.  سال گذشته نيز دو نفر مديران مالی و اداری شركت بدليل رفتارهای زننده و خارج از عرف آقای خوانساری از شركت استعفا داده و قطع همكاری نمودند كه بايستی عرض كنيم كه اين شركت لياقت  آنها را نداشت و از زمان رفتن آنها ديگر نه امور مالی درستی داريم نا امور اداری منظم .

7.  اگر از بقيه خدم و حشم آقايان بخواهيم بنويسيم مثنوی هفتاد من كاغذ می شود كه هر كدام در عين بی لياقتی و بی تدبيری در مناصب مختلف از واحد كامپيوتر گرفته تا رئيس خودمان در كنترل پروژه و ساير قسمت ها هر كدام نمونه ای كامل از ميثاق عدم پارتی بازی و باند بازی هستند.

8.  از ديگر نمونه های تخلفات اين حضرات سفرهای متعدد به ايتاليا و اسپانيا و ونزوئلا و  روسيه و ديگر كشورها ميباشد كه درهر سفر تعدادی از دوستانشان از سازمان گسترش و ايران خودرو و سايپا را با هزينه شركت با خود همراه ميكنند كه اگر كمی دقيقتر بنگريم ، اين كار در راستای احتياط آقايان برای سالهای آتی است .

9.  اگر ظهرها سری به دفتر آقايان بزنيد از ديدن سفره رنگين ناهاری ايشان نيز به وجد خواهيد آمد كه توسط پيمانكار غذای شركت برايشان فراهم شده است . اين در حاليست كه كيفيت غذای كارگران روز به روز بدتر ميشود .