ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتصاب و اجتماع
کارگران پالايشگاه نفت آبادان

 
 
 
 
 

 

خبرگزاری های داخلی و برخی خبرگزاری های خارجی، روز گذشته از اعتصاب و اجتماعی كارگران قراردادی پالايشگاه نفت آبادان گزارش دادند. کارگران نسبت به عدم دريافت حق و حقوق كامل قانونی و عيدی خود معترض بود و در برابر اداره كار شهرستان آبادان جمع شدند.

يک نماينده كارگران گفت: چندين شركت پيمانكار تامين نيروی انسانی كه در پالايشگاه نفت آبادان فعاليت می كنند، حق و حقوق كامل كارگران را كه بر اساس قانون كار تعيين می شود به كارگران قراردادی پرداخت نمی‌‏كنند.
نه تنها كارگران قراردادی پالايشگاه نفت آبادان حقوق قانونی دريافت نمی‌‏كنند، بلكه عيدی سال 85 را نيز نتوانسته‌‏اند از كارفرما بگيرند.
بيشتر اين كارگران در قسمت‌‏های بسيار سخت پالايشگاه به كار گمارده می‌‏شوند و در صورت كوچكترين اعتراض به شرايط كار يا احقاق حقوق قانونی، بلافاصله از سوی كارفرمايان شركت‌‏های پيمانكاری اخراج می‌‏شوند، بدون آن‌‏كه موفق به دريافت مطالبات و حق سنوات شوند.
اين چندمين بار است كه كارگران قراردادی پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به نگرفتن حقوق قانونی و شرايط سخت كاری، در اداره كار آبادان تجمع می‌‏كنند، اما متاسفانه هيچگونه اقدام اساسی برای رفع مشكلات شان انجام نمی گيرد .