ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از بازگشت از سفر به ايران
يک ايرانی کارشناس اتمی
در لس آنجلس بازداشت شد
 
 
 
 

 

يکی مهندس ارشد انرژی هسته ای که برای کمپانی های امريکا کار می کرده، در بازگشت از سفر ايران، در امريکا بازداشت شد. اين مهندس "محمد علوی" نام دارد و خبر بازداشت او که 9 اپريل بوده، روز گذشته توسط خبرگزاری ها انتشار يافت. وی هنگام بازگشت از تهران به لس آنجلس توسط پليس اف بی آی امريکا دستگير شد. خبرگزاری های امريکائی وی را يکی از مهندسان ارشد مرکز انرژی اتمی در شهر "فنيکس" ايالت آريزونا معرفی کرده که پاسپورت شهروندی امريکا را داشته است. اف بی آی اعلام کرد که وی باتهام نقض مفاد قطعنامه شورای امنيت پيرامون تحريم های ايران، درجريان سفر به ايران نحوه کد گذاری روی سيستم های کامپيوتری انرژی هسته ای ايران را دراختيار کارشناسان اتمی ايران قرار داده است. اف بی آی همچنين وی را متهم کرده که در جريان سفر به ايران، نحوه برنامه ريزی کامپيوتری راکتورهای اتمی را در اختيار مهندسان اتمی ايران گذاشته است.
اف بی آی فاش نساخته که از چه طريق توانسته اطلاعاتی درباره فعاليت های مهندس اتمی نام برده در مدت اقامت در ايران و ارتباط با ارگان های اتمی جمهوری اسلامی بدست آورد.