ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

"وزارت اطلاعات وامنيت"
سال به سال، دريغ از پارسال!

 
 
 
 

 

«علی يونسی" وزير اطلاعات دولت خاتمی در نشست بنياد باران گفت :
با پشتيبانی همه‌جانبه آقای خاتمی و دولت ايشان، در وزارت اطلاعات نه يك تحول كه يك انقلاب رخ داد، نگاه مردم به وزارت اطلاعات تغيير كرد و اعتمادشان به اين وزارتخانه بازگشت.
رسالت اصلی وزارت اطلاعات تامين امنيت ملی است و انديشه اصلاحات با انقلاب در وزارت اطلاعات موفق شد برای آن كه امنيت ملی مورد تهديد نباشد به جای تامين امنيت حكومت در برابر تهديدها، انديشه جديد تامين امنيت حكومت و امنيت حكومت شوندگان در برابر تهديدها را جايگزين كند.
اميدوارم چشم‌انداز اطلاعاتی كه در دوره اصلاحات برای كل كشور و نظام توسط كارشناسان اين وزارت تهيه و تدوين شد، همچنين راهبردهای ملی وزارت اطلاعات در اين دوره برای مسائل گوناگون ملی مانند اقوام، اقشار، اقليت‌های دينی و مذهبی هميشه مورد توجه نظام باشد.
(گفته های علی يونسی، با عملکردی که اکنون محسنی اژه ای، جانشين وی در دولت احمدی نژاد دارد بکلی متفاوت است و شواهد نشان می دهد که وزارت اطلاعات را به دوران فلاحيان بازگردانده اند. بنابراين دکترين های مورد اشاره يونسی بايد به بايگانی سپرده شده باشد!)