جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  روزنامه يونگه ولت چاپ آلمان
تدارک دفاع از اسرائيل
پس از حمله امريکا به ايران
ترجمه ستاره عسگری
 
 
 
 

 

پيرامون سفر وزير دفاع امريکا به اسرائيل، روزنامه چپ گرای "يونگه ولت" چاپ آلمان گزارش زير را منتشر کرد. ظاهرا اين سفر با توجه به اينکه طی چندين سال گذشته وزرای دفاع امريکا به اسرائيل سفر نکرده بودند و آنچه که بعنوان بررسی "راه های مقابله با خطراتی که منطقه را تهديد می کند" دور از ذهن نيست که انگيزه اصلی اين سفر همآهنگی امريکا و اسرائيل برای دفاع از اسرائيل در برابر شليک موشکی ايران، پس از حمله نظامی به ايران باشد. يونگه ولت می نويسد :

«انگيزه ديدار وزير دفاع آمريکا «بيلی گيتس» با وزير دفاع اسرائيلی «امير پرتز» در اورشليم اين بود تا احتمال بروز خطرات در منطقه  پيش بينی شده و راه های جلوگيری از آن بررسی شود. در صورت بروز جنگ  کدام امور در اولويت قرار دارد. اگر از طرف جمهوری اسلامی، سوريه، حزب الله و حتی حماس خطراتی متوجه اسرائيل شود، چه واکنش هائی لازم خواهد شد؟»

اين موضوع را مسئول سابق سازمان امنيت اسرائيل موساد« اوزی آراد» پس از سفر وزير دفاع امريکا به اسرائيل اعلام کرد.

دراين سفر، همچنين برای اولين بار عکس های بمباران مرکز اتمی عراق «اوزيراک» در7 هفتم يونی سال 1981توسط نيرو هوائی اسرائيل از تلويزيون اسرائيل پخش شد. درفيلم 90 دقيقه ای نشان داده می شود که چگونه سازمان امنيت و ارتش اسرائيل آماده بمباران مرکز اتمی عراق می شوند.

ديدار وزير امور خارجه آمريکا از اسرائيل از اين جنبه اهميت دارد که ديدار قبلی وزير امور خارجه سابق آمريکا از اسرائيل 8 سال قبل انجام گرفته است. در  ديدار اخير از« اقدام واقع بينانه طرفين» ديدار کننده درمقابله با اقدامات اتمی جمهوری اسلامی سخن گفته شده است.