جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ساندی تايمز
قدرت در دست خامنه ايست
ديگران فقط حرف می زنند
 
 
 
 

 

هفته نامه "ساندی تايمز" انگلستان در آخرين گزارش خود پيرامون اوضاع ايران و موقعيت دولت احمدی نژاد، با کوچک شمردن موقعيت او در حاکميت نوشت:
ديپلمات ها نيز بتدريج پذيرفته اند که بر خلاف سخنان جنجال آفرينی که احمدی نژاد می گويد، قدرت در دست آيت الله خامنه ای قرار دارد که کمتر در انظار حاضر می شود. ظاهرا، مطبوعات غرب هم در تفسيرهای اصلی و نه در اخبار روزانه خود پذيرفته اند که بنويسند پشت تمامی سياست هائی که درايران پياده می شود چه کسی قرار دارد و آنکه بايد مورد خطاب قرار گيرد چه کسی است.