ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيکاری، بی حقوقی و ادامه تعطيل واحدهای توليدی  
 
 
 

 

12 واحد توليد گچ و آهك منطقه پاكدشت، به دليل ركود ساختمان سازی، نبود بازار فروش و ورشكستگی، از ابتدای سال گذشته تا كنون تعطيل شده‌‏ و بيش از 500 كارگر شغل خود را از دست داده‌‏اند. از 14 واحد توليد گچ و آهك در خاتون آباد، تنها 2 واحد توليدی فعاليت دارد و اشتغال در اين واحدها به كمتر از 30 كارگر رسيده است.
120 كارگر از جمله كارگران راننده, سنگبر و عاملان فروش كه به طور غير مستقيم با اين كارخانجات در ارتباط بودند نيز شغل خود را از دست داده‌‏اند.
فولاد گوزين نيز با داشتن قابليت توليد قطعات فلزی برای خودروهای سواری، از ابتدای سال 85 تعطيل شده و تنها 20 كارگر آن كه قرارداد دايم دارند، باقيمانده‌‏اند.
كارگران باقيمانده فولاد گوزين كه حداقل سابقه فعاليت آنها 15 سال است، قصد دارند به منظور اعتراض نسبت به وضع موجود، برای شركت در راهپيمايی سراسری كارگران ايران كه در روز 11 ارديبهشت ماه برگزار می شود، به تهران بيايند.