جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 نظر "تيمرمن" در NEWS MAX
6 روز درجهنم
حمله امريکا به ايران
هولناک و ترديد ناپذير است

 
 
 
 

مجله "News Max" که در امریکا منتشر می شود و از جمله نشریات سیاسی مورد توجه محافل سیاسی این کشور است، در آخرین شماره خود تفسیری را به قلم "کنت تیمرمن" منتشر کرده است. این تفسیر با عنوان "جنگی که با ایران در پیش است: 6 روز در جهنم"، استدلال هائی را ارائه می کند که بموجب آنها حمله امریکا به ایران نه تنها قطعی است، بلکه فاصله زیادی نیز با این فاجعه نداریم. آنچه وی در تفسیر خود به آن می پردازد ابعاد هول انگیز فاجعه و سرعت غافلگیر کننده حمله است. تیمرمن بنیانگذار "بنیاد دمکراسی برای ایران" و از کاندیداهای جایزه صلح نوبل در سال 2006 است. او در کتاب که با عنوان "شمارش معکوس" قبلا منتشر کرده، عکس ها و نقشه هائی را از تاسیسات اتمی ایران انتشار داد که در زمان خود غافلگیر کننده بود. از جمله عکس هائی از احمد خمینی که تا زمان انتشار کتاب "شمارش معکوس" در جائی منتشر نشده بود. خلاصه این مقاله تفسیری را در صورت دست یابی به متن کامل آن، ترجمه و منتشر خواهیم کرد.