ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حاصل سفرهای استانی احمدی نژاد
شورش ادامه دار مردم
 در اقليد فارس و فردوس خراسان
 
 
 
 

 

اعلام الحاق بخش خسرو و شيرين اقليد فارس به شهرستان آباده اين استان انگيزه  شورش های گسترده‌ مردم اين شهرستان در چند روز گذشته شده است.

اين دسته گل را نيز رئيس‌جمهور در جريان سفرهای استانی خود و در در جمع مردم آباده به آب داد. تاكنون شماری زيادی زخمی شده و يورش مردم به ادارات دولتی باعث تخريب و خسارات فراوان گرديده است.

مردم با آتش زدن لاستيك، خيابان‌های اصلی شهر را بستند. مدارس ابتدايی و راهنمايی اقليد تعطيل شده و مردم با پرتاب سنگ ساختمان فرمانداری و آموزش و پرورش را مورد حمله قرار دادند و خسارات مهمی به اين دو ساختمان وارد آوردند.

تا ديروز، نيروی ضد شورش عليرغم استفاده از شليک های هوائی و شليک گاز اشک آور نتوانستند شورش مردم را کنترل کنند.

در شهرستان فردوس نيز از آغاز هفته جاری، وضع به همينگونه بوده است: شكستن شيشه مغازه‌ها، مسدود كردن جاده‌ها، حمله به ادارات دولتی، تعطيلی مدارس و برخی مراكز دولتی و خصوصی.
مردم نسبت به الحاق فردوس به خراسان جنوب
ی اعتراض دارند.