ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دو برداشت در راس حاکميت ج.ا
پيرامون گزارش محرمانه جواد ظريف از گفتگوهايش با امريکائی ها
آرامش قبل از توفان
بزودی پايان خواهد يافت
 
 
 
 

 

جواد ظريف که همچنان در کسوت نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل فعال است، در يک گزارش محرمانه به تهران اطلاع داده است که در برخی مذاکرات غيرعلنی خود با مقامات امريکائی به تفاهم هائی دست يافته است، که حاصل آن در لحن آشتی جويانه مقامات امريکائی دراين روزها منعکس است.
از جزئيات اين گزارش و طرف های گفتگو با ظريف اطلاعی در دست نيست، همچنان که معلوم نيست که وی برای گزارش دقيق خود، شخصا از امريکا به تهران خواهد آمد و يا "کورير" قابل اعتمادی برای شرح جزئيات مذاکرات دراختيار گذاشته شده است.
در محافل کليدی حاکميت اين گزارش و توصيه ظريف برای مقابله به مثل و پرهيز از سخنان تند و تيز در مناسبات با اسرائيل و امريکا، با دو برداشت روبرو شده است، که باحتمال بسيار اين دوگانگی در روزهای آينده در سخنان مقامات و در نماز جمعه تهران بازتاب خواهد يافت.
نخستين برداشت، با خوشبينی همراه است و اينکه امريکا برای بيرون آمدن از چاله عراق هيچ راهی جز کوتاه آمدن در برابر ايران ندارد و در نتيجه در يک مانور سياسی می توان در چالش کنونی بر سر مسائل اتمی ايران بيرون آمد و خود را تثبيت کرد.
دومين برداشت، با بدبينی معتقد است که مقامات امريکائی، آگاهانه وعده هائی را برای فريب ظريف و در نهايت "تهران" به وی داده اند. لحن آرام مقامات امريکا و بويژه سخنان وزير خارجه امريکا که اعلام داشته "در پی براندازی جمهوری اسلامی نيست"، همگی در يک سناريوی جديد جای دارد و آن سناريوی "خواب کردن ايران و سپس حمله به ايرانی که در خواب است". شخص رهبر و اکثريت فرماندهان اصلی سپاه پاسداران دارای اين نظرند و معتقدند نبايد فريب سکوت و آرامش سياسی کنونی را خورد، زيرا اين آرامش، آرامش قبل از توفان است. بايد به آمادگی نظامی و کارزار تبليغاتی در داخل و منطقه ادامه داد.
درحاليکه سخنان رايس و حتی آخرين سخنان جورج بوش که سه شب پيش در واشنگتن ايراد شد و حتی سخنان نخست وزير اسرائيل که هر نوع حمله به ايران را رد کرد، گزارش و توصيه ظريف را تائيد می کند، انتشار اخبار مربوط به انبار سوخت هواپيمای جنگی امريکا درعربستان و کويت، سفر وزير دفاع امريکا به اسرائيل و حتی آخرين خبر و گزارش تحليلی ميشل شوسودفسکی، تحليل گر لهستانی الاصل مقيم امريکا و کانادا و هشدارباش های توام با وحشت نخست وزير چپ گرای ايتاليا "پرودی" و ژنرال "پرويز مشرف" در پاکستان نگرانی گروه دوم را تائيد می کند.