ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نطق پيش از دستور شجاع پوريان
استيضاح دولت احمدی نژاد
از سوی فراکسيون اقليت مجلس
 
 
 
 

 

شجاع ‌‏پوريان عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم، روزگذشته با انتقاد شديد از عملكرد دولت‌‏ نهم و آسيب‌‏های جدی ناشی از اين عملكرد به حوزه‌‏های فرهنگی، سياستی، اقتصادی و اجتماعی كشور، در نطق پيش از دستور خود، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اعتقادات ما حكم می‌‏كند كه به تكليف شرعی، قانونی و قسمی كه ياد كرده‌‏ايم، وفادار باشيم و پيش از آنكه كشور به نقطه‌‏ای غيرقابل برگشت برسد، به رسالت تاريخی و دينی خود عمل كنيم و اجازه ندهيم پيش از اين به كيان ملك و ملت آسيب وارد شود.

دولت نهم عليه سياست‌‏های مدون تجربه شده نظام شوريد و خود به دنبال انداختن طرح نو برآمد و سياست آزمون و خطا را پيشه كرد. نه تنها در تحقق شعارها و وعده‌‏های انتخاباتی‌‏اش وامانده بلكه نگاهی به حوزه‌‏های مختلف سياست داخلی و خارجی، اقتصاد و معيشت مردم نشان می‌‏دهد كه لطمات جدی نيز به دستاوردهای گذشته نظام وارد آمده و كشور در شرايطی قرار گرفته كه اسباب نگرانی برای غالب دلسوزان و بزرگان نظام را فراهم آورده است.

واقعيات موجود بر عادی‌‏ترين شهروندان جمهوری اسلامی پوشيده نمانده و كار به جايی رسيده كه به رغم تعلقات فكری و هم‌‏سويی دولت و مجلس، اغلب نمايندگان شاخص اصولگرای مجلس تاب مستوری را از دست داده و بيشترين حجم انتقادات از دولت را به خود اختصاص داده‌‏اند.
رشد نقدينگی بر اساس اظهارات مسوولان بانك مركزی در سال 85 به 45% افزايش يافته كه با احتساب رشد نقدينگی در سال 86 به حدود 65 هزار ميليارد تومان در دو سال گذشته رسيده است.
نتيجه اين امر گرانی‌‏های لجام‌‏گسيخته و مهارنشدنی مايحتاج عمومی بويژه گرانی حداقل 40 درصدی در بخش زمين و مسكن بوده است.

معلوم نيست اگر درآمدهای نفتی كه در سال 85 به بالاترين سطح خود در تاريخ كشور رسيده است، نبود و دولت با واردات حداكثری كه پس از انقلاب بی‌‏سابقه بود، به تنظيم مقطعی بازار مبادرت نمی‌‏كرد، چه بر سر مردم می رفت و دامنه گرانی‌‏ها تا كجا كشيده می‌‏شد. امروز طبق گزارش‌‏های مركز پژوهش‌‏های مجلس نرخ تورم كشور به مرز 23% رسيده است.

شعارهای تكراری و وعده‌‏های دست‌‏نيافتنی كه سفرهای تبليغاتی رييس‌‏جمهور را به ياد می‌‏آورد برای كشور توليد، برای بيكاران شغل و برای محرومان نان و عدالت به ارمغان آورده است؟

چه كسی مسوول افزايش خيره كننده واردات كالاهای مصرفی از جمله ميوه‌‏جات به قيمت از بين رفتن توليد ملی و اشتغال داخلی است؟ واردات 2 ميليون تن شكر توسط چه كسانی و به دستور چه افرادی تحت نظارت چه دستگاههايی انجام شده است؟ در نتيجه واردات بی‌‏رويه شكر،‌‏ امروز صنايع نيشكر در خوزستان در حال نابودی است و خيل عظيم كارگران اين واحدها به بيكاران امروزی افزوده خواهند شد. بايد پرسيد سود كلان حذف تعرفه گمركی و يا كاهش اخير و بی‌‏سابقه تعرفه واردات به جيب چه كسانی رفته است؟

آيا اين اقدامات مصداق به يغما رفتن حقوق ملت و بيت‌‏المال و تشكيل مافيای جديد اقتصادی نيست؟ وضعيت آموزش و پرورش به جايی رسيده كه جمعی از همكاران را به استفاده از ابزار استيضاح ترغيب كرده است، وضعيت اسف‌‏بار وزارت علوم و دانشگاهها با هيچ دوره‌‏ای قابل مقايسه نيست. در حوزه ارشاد بار ديگر مميزی‌‏های سليقه‌‏ای و عدم اجازه نشر آثار انديشمندان قوت گرفته و دولت برای برگزاری نمايشگاه بين‌‏المللی كتاب غائله‌‏ای براه انداخته كه به سرگردانی دهها ناشر معتبر انجاميده است. آيا با اين رويكرد می‌‏توان به قطب اول علمی منطقه تبديل شد؟

در مقوله سياست‌‏خارجی هيجان‌‏زدگی و ديپلماسی تبليغاتی و شعارها جای حكمت و مصلحت و دورانديشی را تنگ كرده تا جايی كه بيشترين بيانيه‌‏ها و قطعنامه‌‏های شورای امنيت در طول تاريخ كشور عليه ايران صادر شده است و روز به روز به دامنه تحريم ها عليه كشور افزوده می‌‏شود.
از برگزاری همايش هولوكاست نيز جز آسيب زدن به منابع و اعتبار ملی حاصلی به دست نيامد و آزادی پر حاشيه ملوانان انگليسی هم بر شكوه اين ملت نيفزود و در يك كلام از كشوری كه منادی صلح و گفت‌‏وگوی تمدن‌‏ها بود، به كشوری كه مخل امنيت جهانی قلمداد می‌‏شود، تنزل يافته‌‏ايم.