جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ميشل شوسودفسکي:
آذربايجان با دو پايگاه نظامی
در کنار امريکا و ناتو، عليه ايران

 
 
 
 

 

خبرگزاری "نوستی" از مسکو، از قول "ميشل شوسودفسکی" تحليلگر برجسته مخالف سياست های جنگی کاخ سفيد نوشت:

اخيرا دولت آذربايجان دو پايگاه برای حمله به ايران در اختيار ناتو قرار داده است. ناتو می تواند از اين دو پايگاه تحت عنوان دروغين " پشتيبانی از عمليات نيروهای پاسدار صلح به افغانستان" استفاده کند. منابع خبری در باکو فاش کرده اند که در واقع اين اجازه به ناتو برای برنامه های جنگی محور آمريکا - اسرائيل- ناتو است، عليرغم  ادعاهای مقامات ناتو، که اصرار دارد اين اجازه فقط برای ارسال تدارکات ناتو به افغانستان صادر شده است.