ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش منتشر نشده پرسش و پاسخ
سخنگوی وزارت خارجه در دانشگاه اورميه
بسيج و حراست
به هيچکس فرصت ندادند!

 
 
 
 

 

جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور "دكتر حسينی" سخنگوی وزارت خارجه ی جمهوری اسلامی، ديروز(سه شنبه ۴/۲/۱۳۸۶) ساعت ۵:۳۰ عصر در سالن اجتماعات دانشكده ادبيات دانشگاه اورميه برگزار شد. جلسه با سخنرانی دكتر حسينی راجع به مسائل عمده سياست خارجی از جمله مسئله هسته ای شروع شد. پس از پايان سخنان دكتر حسينی نوبت به سوالات دانشجويان رسيد كه در خواست دانشجويان هويت طلب آذربايجانی مبنی بر اعطای تريبون آزاد برای طرح شفاهی سوالات، با مخالفت شديد مسئولان حراست دانشگاه روبرو شد. با وجود طرح كتبی سوالات در اوايل جلسه، هيچ يك از سوالات طرح شده از سوی دانشجويان هويت طلب با وجود اسرار دانشجويان،از جانب دكتر حسينی پاسخ داده نشد. سوالاتی كه از جانب معاون جلسه به ايشان تحويل داده می شد اكثرا گزينشی بوده و حول مسئله هسته ای ودليل آزادی گروگانان انگليسی مطرح ميشد. دانشجويان هويت طلب برای اعتراض به گزينشی بودن طرح سوالات مجبور به ترك جلسه و منتظر بودن پايان جلسه شدند. پس از پايان جلسه ی پرسش و پاسخ، دانشجويان با وجود ممانعت مسئولين حراست دانشگاه كه فضا را به شدت تحت نظر داشتند به ايشان نزديك شده و سعی در طرح سوالات مطرح نشده داشتند. دكتر حسينی در پاسخ دانشجويی كه پرسيد آيا شما ارمنستان را به عنوان دولتی اشغالگر می شناسيد تلويحا گفت: مناقشه قره باغ مسئله ايست كه بايد با مذكره حل شود. اين در حالی بود كه شخص ديگری كه همراه ايشان بود و ادعا می كرد كه " مسئول شمالغرب وزارت خارجه" است و به تركی صحبت می كرد مكررا به دانشجوی سوال كننده می گفت: بله، ما ارمنستان را به عنوان دولتی اشغالگر می شناسيم. دكتر حسينی به سوال ديگر دانشجوی هويت طلب كه پرسيد نظر شما راجع به مسئله كركوك و حساسيت كشورهای منطقه در مورد فعاليتهای گروههای تروريستی شمال عراق در اين منطقه نفت خيز ترك نشين؛ كه تماميت ارضی عراق را مورد تهديد قرار می دهد، پاسخی نداد و به كمك مسئولان حراست از محل به سرعت دور شد. اين جلسه كه طبق  قرار قبلی بايد در سالن اجتماعات ۱۵۰۰ نفری شهيد چمران واقع در نازلو وساعت۵ عصر برگزار ميشد، در لحظه آخر به سالن اجتماعات ۲۰۰ نفری دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه اروميه منتقل شد. حضور پر تعداد مسئولان حراست و دانشجويان بسيجی كه بعضا موجب درگيری لفظی بين دانشجويان و ايشان می شد، فضا را به شدت امنيتی كرده بود. جلسه در حدود ساعت ۷:۳۰ به پايان رسيد و ايشان ۱۵ دقيقه بعد از اتمام جلسه با مشايعت مامورين حراست توانستند از محل خارج شوند.