ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعلام حکومت  نظامی در اقليد فارس  
 
 
 

 

«احمد نيک‌فر» نماينده اقليد فارس در مجلس روز چهارشنبه در نطق پيش از دستور خود، درباره شورش مردم اين شهر اعلام داشت که دراين شهر «حکومت نظامی" اعلام شده است. او گفت:

در پی اعلام ناگهانی جدا سازی دهستان «خسرو و شيرين» از اقليد و الحاق آن به آباده که در جريان سفر اخير هيات دولت به استان فارس و از سوی احمدی‌نژاد انجام شد، شهرستان اقليد دستخوش ناآرامی‌ها و درگيری‌های گسترده‌ای شده و در اين شهر وضعيت امنيتی خاصی ايجاد شده است. اين بحران پس از آن کليد خورد که رئيس جمهور در پاسخ به درخواست مردم آباده در ورزشگاه اين شهر که خواهان واگذاری روستای خسرو و شيرين به اين شهر بودند، با موافقت با اين درخواست و با صدای بلند گفت: «خسرو و شيرين هم مال شما!»

نيک فر گفت:

خدايا تو شاهد بودی که برای جلوگيری از واقعه شوم و تلخی که پيش آمد از دو سال پيش به صورت شفاهی و کتبی و مکرر به مسئولين ذيربط در همه سطوح، آنها را ازهرگونه اقدام حساب نشده برحذر داشتم.

خدايا تو شاهد بودی که چندين بار قبل از انجام سفر رئيس‌جمهور به استان فارس به صورت کتبی و شفاهی از ايشان تقاضای عاجزانه نمودم که در سخنرانی خود خطاب به مردم در هيچ يک از شهرستان‌های ذينفع چه در اثبات و چه در نفی اين موضوع سخنی گفته نشود.

خدايا تو شاهد بودی که مردم عصبانی و خشمگين در ابتدای شروع راهپيمايی‌های آرام خود، نه تنها هيچ‌گونه حرف شنوی از من نداشتند، بلکه روز اول شعار آنها عليه اينجانب و بعضی از مسئولين شهرستان و تقاضای استعفای اينجانب از سمت خود به دليل ناتوانی در دفاع از مطالبات آنها بود.
در شهر حکومت نظامی برقرار کردند و نقطه سياهی در پرونده اين شهر و مردمی که نجابت و البته غيرت آن‌ها زبانزد خاص و عام است، ايجاد کردند و حتی حاضر به تجديدنظر از قول و عمل خود نيستند.