ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شايعات در تبريز!
موج قتل های فجيع
در امن ترين شهر ايران
 
 
 
 

 

پيمان پاك مهر- تبريز نيوز: شايعه پيرامون 10 قتل فجيع در امن ترين شهر ايران، اضطراب شهروندان تبريزی را به دنبال داشته است. مقامات قضايی و پليسی از وقوع 10 قتل فجيع و متوالی (در مدت يك ماه اخير) در تبريز خبر دادند. بگفته اين مقامات؛ فرزند يك خانواده در شهر تبريز در هفته جاری پدر و مادر خود را به قتل رساند. همچنين، چهار عضو يك خانواده در تبريز ، در حادثه ای كه روبروی پمپ بنزين "مارالان" رخ داده بود،  پدر 70 ساله به همراه مادر 60 ساله و دو پسر 32 و 26 ساله ، با همدستی و مشاركت عروس خانواده با چاقو به قتل رسيده اند.

به گفته فيروزی،‌ دادستان تبريز، هيچيك از قتل ها ناشی از نا امنی های اجتماعی نبوده و غير از دو مورد بقيه پرونده های قتل منجر به دستگيری قاتل يا قاتلان شده ولی وقوع چنين قتل های بی سابقه ای در مدت يك ماه در تبريز ، بواسطه شايعات بی اساسی كه در سطح شهر شنيده می شود ،‌ اضطراب شهروندان را به دنبال داشته است.

تبريز نيوز نه خود می نويسد و نه مقاماتی که با آنها مصاحبه کرده می گويند که اين شايعات بی اساس کدام است؟