ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نامه کارکنان منطقه آزاد اروند به پيک نت
انتصابات بی پروا، با حکم حاج آقا ثمره
 
 
 
 

 

گوشه ای ديگر از ابعاد ابتکارات دولت مهرورزی را بخوانيد:

عليرضا موسوی که جوانی 22 ساله است به مدير کلی منطقه آزاد اروند (در خوزستان) منصوب شده است. اين انتصاب به علت شايستگی های او نيست، بلکه دليل آنست که ايشان داماد آقای هاشمی ثمره مشاور همه کاره و نيمه پنهان رئيس جمهور است.

به همين دليل بعد از فارغ التحصيلی سريعا به اين سمت گمارده شده است. حال مديريت منطقه آزاد با اين سن و سال و تجربه نداشته چه سنخيتی دارد امام زمان داند. از مهمترين کارهای داماد آقای ثمره انتصاب مشاور 20 ساله اش آقای علوی است که فاميل بسيار نزديک او است. از ديگر اقدامات درخشان او می توان از بستن قراردادهای چند ميليونی با بستگانش نام برد و... با يک تحقيق ساده از منطقه آزاد تجاری اروند می توان به اين نکات دست يافت.

جمعی از کارکنان منطقه و تجار مهرور