ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی وزير صفارهرندی وزير ارشاد
فتنه اصلاحات را خوابانديم
 
 
 
 

 

حسين صفار هرندی سردبير سابق روزنامه کيهان و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابينه احمدی نژاد طی سخنانی در جمع كاركنان بيمارستان بقيه‌الله‌العظم ضمن اعتراف تلويحی به سرکوب و مقابله با آنچه از دوران اصلاحات باقی مانده، ابتدا مدعی شد:

خوشبختانه كسی رئيس جمهور شده كه منويات مقام معظم رهبری را خوب فهميده و به دنبال رهنمودها حركت می کند.

در دو سال پيش وقتی خبر می‌آمد كه قرار است يك قطعنامه عليه ايران منتشر شود بازارها دچار اضطراب می‌شد و مردم اظهار نگرانی می‌كردند. اكنون حتی قطعنامه صادر می‌شود مردم اضطرابی ندارند و می‌خندند!

وقتی به كشورهای مصر و اندونزی و تونس سفر می‌كنيم اسم ايران، احمدی‌نژاد و انقلاب اسلامی می‌آيد به گونه‌ای آن‌ها رفتار می‌كنند كه متوجه می‌شويم انقلاب ما به اين كشورها صادر شده است.

هيچ زمانی از اول انقلاب تاكنون كشور حالت يكدستی امروز را نداشته است. ما فراموش نكرده‌ايم كه سه سال پيش در كنار ناملايمات و مشكلات روزمره‌ای كه مردم در مورد نان و آب‌شان داشتند دغدغه‌ نزاع بين دستگاه‌ها و گروه‌های سياسی را نيز بايد تحمل می‌كردند و هر 14روز يك فتنه در دانشگاه برپا بود و مجمع و ميتينگ و هياهو به وجود می‌آمد و فضای عامه‌ی مطبوعات و رسانه‌ها نيز آزاردهنده بود اما اكنون احساس می‌شود كه دچار آن هيجانات نيستيم. حقيقتا شرايط امروز با گذشته قابل قياس نمی‌دانم.

وضعيت كتاب در سال‌های گذشته بسيار فاجعه بار بود. كتاب‌هايی منتشر می‌شد كه در آن منكرات اخلاقی به صورت واضح انتشار می‌يافت كه اين روند در اين دوره تا حدود زيادی اصلاح شد. پالايشی در كتاب‌ها صورت گرفته است. البته در اين راه انتقادات و فحاشی‌های زيادی به ما شده است اما ما به دليل پايبندی به اصول دست از حركت خود برنداشته‌ايم.