ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای انتشار در پيک نت
نان و سهام را در آنجا
منشی رهبر تقسيم می کند
 
 
 
 

 

لطفا اين اطلاع دقيق را منتشر کنيد: سهام دار بزرگ "ايرانسل" که شانه به شانه شرکت مخابرات فعاليت می کند، ميرحجازی منشی مخصوص رهبر است. شرکت "تاليا" نيز مانند "ايرانسل" در قبضه ايشان است. ضمنا كميسيونی در بيت رهبری مستقر است كه در راس آن ميرحجازی قرار دارد و جمع قابل توجهی نيز عضو آن هستند، از جمله سرداران سپاه و نيز فرماندهان ارتش. تمام قرارداد های بزرگ از جمله قرارداد های خارجی توسط اين كميسيون  بايد تائيد شود. در حقيقت هيچ قراردادی بدون تائيد آنها قابل اجرا نيست. در حقيقت اعضای همين كميسيون خود مالكين شركت هايی مانند ايرانسل و تاليا و.... می باشند.