ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شريعتمداری در دادگاه ثابت کند
"شادی صدر" با تز"چندشوهری"
می خواسته انقلاب مخملی کند!

 
 
 
 

 

به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «خودافشايی هوادار تز چند شوهری" در روزنامه كيهان، شادی صدر حقوقدان و وکيل قضائی كه مخاطب اين مطلب قرار گرفته بود، از حسين شريعتمداری، مديرمسئول اين روزنامه به دادسرای كاركنان دولت شكايت كرد.
شادی صدر گفت: اين مطلب روزنامه كيهان مصداق توهين، هجو و افترا است. اين روزنامه در حالی مدرك و مستندی برای مطلب خود ارايه نكرده است كه ادعا كرده بنده تز چندشوهری را برای زنان تبليغ می‌‏كنم.
اين روزنامه در مطلب خود ادعا كرده است كه بنده هم طرفدار هوچی‌‏گری دختركان و پسركان خيابانی و هم عامل هلندی‌‏ها در ميان جنبش زنان برای راه‌‏اندازی انقلاب مخملی هستم. به همين خاطر و به دليل اكاذيبی كه در اين روزنامه منتشر شده است، از مديرمسوول روزنامه كيهان به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات به دادسرای كاركنان دولت و رسانه‌‏ها شكايت كردم كه اين پرونده به شعبه سوم اين دادسرا ارجاع شد. اميدوارم هرچه سريع‌‏تر به شكايت بنده رسيدگی شود.