ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب
مطالبات کارگران و معلمان
نيازمند پاسخ امنيتی نيست
 
 
 
 

 

محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب، در پايان جلسه شورای مرکزی اين سازمان، پيرامون جنبش های نارضائی ماه های اخير گفت:

مطالبات صنفی امروز معلمان تفاوت چندانی با مطالبات آنها در دوره اصلاحات ندارد. آنچه به شدت تغيير كرده، نحوه رفتار اقتدارگرايان حاكم با اين قشر است. چند سال قبل اگر امكان تحقق همه خواسته‌‏های به‌‏حق معلمان فراهم نبود اما دست‌‏كم معلمان می‌‏توانستند مطمئن باشند كه در بيان مطالبات خود با هيچ محدوديتی مواجه نشده و حق آنها در طرح مسالمت‌‏آميز مطالبات به رسميت شناخته می‌‏شود. امروز همان‌‏ها كه در دوران اصلاحات حامی و مشوق معلمان در طرح مطالبات و گسترش دامنه اعتراضات معلمان بودند و از اين طريق تضعيف اصلاح‌‏طلبان را دنبال می‌‏كردند، با اتهام وابستگی معلمان به بيگانگان و با امنيتی كردن مساله، در برخورد با آنها به ابزار تهديد و ارعاب متوسل شده‌‏اند.

معلمانی كه امروز در كشور مشغول به كار هستند، همگی در دوران پس از انقلاب به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌‏اند و از سخت‌‏ترين مراحل گزينش و فيلترهای ارزيابی عبور كرده‌‏اند. بنابراين اين‌‏گونه اتهامات عليه معلمان با هيچ عقل و منطقی قابل پذيرش نيست و بيانگر بی‌‏كفايتی در حل و فصل مشكل معلمان و ناتوانی از دستيابی به توافق با ايشان است.

درباره شرايط نامطلوب كارگران نيز متاسفيم كه سياست‌‏ها و تصميمات جاری دولت، به جای كاهش مشكلات، در جهت تشديد شرايط نامساعد جاری عمل می‌‏كند. وزارت كار به جای تلاش در حل مشكلات جامعه كارگری، بهترين راه را در پاك كردن صورت مساله يافته است.

انحلال كانون عالی كارفرمايان, ممانعت از حضور نمايندگان قانونی كارگران در شورای عالی كار و اتخاذ تصميم در اين شورا بدون حضور نمايندگان كارگران كه فاقد وجاهت قانونی است، از جمله اين اقدامات است.

در شرايطی كه بر تعداد كارخانه‌‏های در شرف تعطيل اضافه می‌‏شود و موج بيكاری هر روز بيشتر و تعداد بيشتری از كارگران از دريافت حقوق ماهانه محروم می‌‏شوند، كوچك‌‏ترين نشانه‌‏ای مبنی بر آمادگی دولت در تجديد نظر در سياست‌‏های ضد اشتغال جاری مشاهده نمی‌‏شود.
به نظر ما مبرم‌‏ترين و اصلی‌‏ترين مساله و مشكل در عرصه اقتصاد كشور و از جمله در حوزه جامعه كارگری، وجود سياست‌‏های ضداشتغال، تنش‌‏آفرين و چالش‌‏برانگيز در عرصه خارجی و رويكردهای آمرانه و غيراقتصادی در عرصه داخلی است.