ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دو سردار ديگر سپاه
مشاور احمدی نژاد شدند
 
 
 
 

 

احمدی‌نژاد، طی حكم جديدی، سردار «ستار وفايی" را بعنوان «مشاور رئيس‌جمهور» منصوب كرد.

در اين حكم چند جمله کلی بعنوان وظيفه مشاور جديد تکرار شده اما اعلام نشده که اين سردار جديد برای چه منظور و هدفی وارد کابينه شده است. چند روز پيش از سردار وفائی، طی حکمی فرمانده نيروی انتظامی نيز بعنوان مشاور احمدی نژاد وارد کابينه شد و همزمان با اين دو انتصاب، حجت الاسلام روح الله حسينيان "خسرو" از تيم امنيتی های دوران مخوف دهه 60  نيز طی حکمی مشاور امنيتی کابينه احمدی نژاد شد. پيوستن دو مشاور جديد از سپاه به کابينه، عملا جنبه های نظامی کابينه احمدی نژاد را تقويت کرد و بر ورود سپاه به دولت افزود. همچنان که پيوستن روح الله حسينيان به کابينه، حضور رهبری سازمان امنيت موازی در دوران اصلاحات را در کابينه احمدی نژاد کامل کرد. محسنی اژه ای، سردار ذوالقدر و پورمحمدی وزير کشور از جمله اعضای رهبری سازمان امنيت موازی بودند که زير نظر حجت الاسلام ميرحجازی مشاور ويژه رهبر فعاليت می کردند.

جمع اين گروه از امنيتی ها و سرداران در کابينه و در استانداری ها، درعين حال نشان دهنده کشاکش قدرت در کابينه و يارکشی های جديد نيز هست. کابينه ای که سردار ذوالقدر خود را ارشد ترين مقام آن می داند، گرچه در سمت قائم مقام وزير کشور است.