ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حضور شتابزده سخنگوی وزارت خارجه
در دو کانال سيمای جمهوری اسلامی
اجازه نخواهيم داد
اتهامات گذشته، در شرم الشيخ تکرار شود
 
 
 
 

 

شب گذشته و همزمان با انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه امريکا پيرامون تروريسم و متهم ساختن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در عمليات انفجاری عراق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شتابزده در دو کانال سيمای جمهوری اسلامی ظاهر شد. در کانال اول، (ساعت 8 و 30 دقيقه) مجری برنامه ناگهان اعلام کرد که سخنگوی وزارت خارجه به صورت اتفاقی در ساختمان سيما ديده شده و به خواهش گوينده(!) برای برخی توضيحات به استوديو آمده است!
حسينی، سخنگوی وزارت خارجه که بصورت شانسی به سيما رفته بود دراين برنامه گفت: ما نخواهيم گذاشت در شرم الشيخ اتهامات تکراری عليه جمهوری اسلامی عنوان شود.
نيمساعت بعد، سخنگوی وزارت خارجه در کانال دوم ظاهر شد. اين بار، در ميان يک گزارش خبری، ناگهان مصاحبه کوتاهی با سخنگوی وزارت خارجه پخش شد، البته با همان لباس که در کانال اول بصورت شانسی و گذری ظاهر شده بود. دراينجا نيز حسينی همان نکات را در باره کنفرانس شرم الشيخ تکرار کرد و افزود: يکی از اصول مهمی که بايد در چنين کنفرانس هائی رعايت شود اين است که به هيچ وجه همسايگاه عراق تضعيف نشوند. ما با برنامه و استراتژی خاصی به چنين کنفرانس هائی می رويم و در صورتی که کشورهائی بخواهند اتهامات واهی گذشته خود عليه ما را در اين کنفرانس ها تکرار کنند، با برنامه ريزی هائی که انجام داده ايم اجازه چنين کاری را نخواهيم داد.