ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنگوی پليس تهران:
قصد قشون کشی نداريم!
در سطح شهر، ميادين و مراکز تجاری مستقر شده ايم
 
 
 
 

 

سخنگوی پليس تهران بزرگ، طی ابلاغيه‌ای به آرايشگاه‌های مردانه هشدار داد كه از آرايش مو به سبك غربی و آرايش ابروی مردان خودداری كنند. به غير از موارد فوق، هيچ دستورالعملی درباره استفاده نكردن از كراوات و پاپيون صادر نشده است. ما قصد قشون‌‌كشی نداريم... فقط در هفته دوم طرح امنيت اجتماعی و اخلاقی، گشت‌های ارشاد را در سطح شهر در محورهای مختلف، ميادين و حتی مجتمع‌های تجاری مستقر كرده‌ايم. تيم‌های ارشاد در سه خودرو با همكاران خانم به گشت در خيابان‌های شهر می‌پردازند تا هيچ محلی از چشم پليس دور نماند. اين جزء وظايف ماست و خواسته همه مردم است.