جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  معاون وزارت خارجه روسيه
سمت گيری غير نظامی  
تلاش های اتمی ايران تائيد نشده
 
 
 
 

 

خبرگزاری نووستی گزارش داد که معاون وزير امور خارجه روسيه مقامات جمهوری اسلامی را به "پنهانکاری" در فعاليت‌های اتمی متهم کرد و گفت: جامعه جهانی و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قادر نيستند سمت گيری نظامی فعاليت های اتمی ايران را تائيد کنند. وی که در يک کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت اضافه کرد:

ايران بيش از 18 سال بخش‌هايی از برنامه اتمی خود را از نظارت جامعه جهانی پنهان کرده ‌بود و اين خود از دلائل مهم عدم اعتماد به ادعاهای صلح آميز بودن امروز فعاليت های اتمی ايران است. برنامه اتمی ايران به گونه‌ای است که دبير کل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در تمامی گزارش‌های دوره‌ای خود تصريح می‌کند که نمی‌تواند عدم انحراف اين برنامه را تائيد کند، امری که مهمترين مانع برای اعتماد جامعه جهانی به ايران است.

ايران بايد بپذيرد که مبنای هر مذاکره‌ای تصميمات شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد است. ما هنوز هيچ اطلاعی درباره تغيير کيفی مهمی در برنامه اتمی ايران نيستيم.