ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حدس و گمان ها، پيرامون
مقدمات آزمايش اتمی
در ايران فراهم می شود؟
 
 
 
 

 

نشست مقدماتی کميته بازنگری معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای روی "پايبندی کامل به NPD" متمرکز شد. هدف از اين تمرکز کنترل همه فعاليت های اتمی کشورهای عضو و امضاء کننده معاهده NPD است. علی اصغر سلطانيه نماينده جمهوری اسلامی دراين نشست، با پايبندی و کنترل کامل به مخالفت برخاست و اين مخالفت با اعتراض کليه کشورهای عضو روبرو شد. اين اجلاس در وين پايتخت اطريش تشکيل شد.
سلطانيه دراين نشست گفت که تمرکز روی پايبندی کامل به NPT دستورالعمل دقيقی نيست و در کنار آن بايد خلع سلاح نيز مطرح شود. سخنان سلطانيه، مخالفت جمهوری اسلامی با کنترل کامل فعاليت های اتمی ايران تلقی شده و با مخالفت های جدی در اين اجلاس روبرو شد. تاکنون چند بار و از جمله توسط حسين شريعتمداری که روزنامه کيهان را سخنگوی بخش امنيتی و جنگ طلبان فرماندهی سپاه کرده مسئله خروج از NPD مطرح شده و اتخاذ راه که کره شمالی تا آزمايش اتمی پيش گرفت توصيه شده است.
واشنگتن پست با استناد به گفته های سلطانيه، پيش بينی کرد که جمهوری اسلامی مقدمات خروج از NPD و رفتن راهی را آزمايش می کند که کره شمالی کرد. اين درحالی است که خبرگزاری های مهم جهان، دستور کار کميته بازنگری را عمدتا متاثر از فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی و عدم اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر تعليق غنی سازی اورانيوم ارزيابی کردند.
درعين حال و همزمان با اين نشست، نخست‌وزير ژاپن و وزير خارجه کويت در پايان ديدار خود با انتشار بيانيه‌ای ضمن ابراز نگرانی از فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی از تهران خواستند قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل را بپذيرد. يک روز پيش از آن ژاپن و عربستان سعودی در بيانيه مشترکی، خواستی مشابه بيانيه کويت را طرح کرده بودند.