ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سکته مغزی
علی اشرف درويشيان در بيمارستان ايرانمهر
 
 
 
 

 

طی دو روز تعطيل آخر هفته پيک نت( 5 شنبه و جمعه) از طريق يک پيام غم انگيز اينترنتی اطلاع داده شد که علی اشرف درويشيان رُمان نويس برجسته ايران بدنبال سکته مغزی از خانه به بيمارستان ايرانمهر منتقل شده است. پزشكان بيمارستان تلاش بسيار زيادی كردند تا وی را از خطر برهانند. وی در بخش مراقبت های ويژه بيمارستان ايرانمهر و در حالت كُما به سر می برد، اما روز گذشته توانست چند كلمه صحبت كند. پزشكان اظهار اميدواری كرده اند كه وضعيت درويشيان رو به بهبود رود. درويشيان از اعضای كانون نويسندگان ايران است. نسل دهه 1350 ايران، با قصه پرغصه "آبشوران" درويشيان را و با "اوسنه بابا صبحان" محمود دولت آبادی را شناخت. آنها، همگی همسايه های احمد محمود بودند! صمد بهرنگی از آذربايجان طلوع کرد و علی اشرف درويشيان از کرمانشاه. از آبشوران و ساکنان اطراف اين نهر خشک که از ميان شهرکرمانشاه می گذرد تا رُمان سال‌های ابری ... راه درازی باندازه يک انقلاب طی شد. همه آنها انقلاب می خواستند زيرا با استبداد و بی عدالتی سر سازش نداشتند. دو آرزوئی که در جمهوری اسلامی برباد رفت. براين غصه گر خون بگرئيم رواست!