ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه هاشم آغاجری، درباره يورش به دانشگاه ها
سناريوی روح الله خسرو
شروع نشده، رسوا شد
 
 
 
 

 

هاشم آغاجری عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب، پيرامون ماجرا سازی امنيتی اخير در دانشگاه اميرکبير که با پيوستن روح الله حسينيان به کابينه احمدی نژاد با هدف بستن همه نشريات دانشجوئی و گسترش جو سرکوب در دانشگاه ها، با صريح ترين موضع گيری اعلام کرد:

اهانت‌‏های صريح, وقيح و پرده‌‏دری در محيط دانشگاه و بنام نشريات دانشجويی بی‌‏سابقه است و با توجه به اين كه بلافاصله بسيجيان دانشگاههای ديگر در دانشگاه اميركبير حضور يافتند، نشان دهنده سازماندهی شده بودن اين حركت است.

اين اقدامات نشان می‌‏دهد برنامه‌‏ای برای افزايش فشار و سركوب دانشجويان و تندتر كردن فضای حاكم بر دانشگاهها در حال انجام است و به نظر می‌‏رسد در ذهن عده‌‏ای از صحنه گردان‌‏ها وكسانی كه اين ماجرا را از پشت پرده هدايت می‌‏كنند، اهدافی مانند انقلاب فرهنگی دوم وجود داشته باشد كه از دو سال پيش هم زمزمه آن شنيده می‌‏شود.

عده‌‏ای احتياج به بلاگردان دارند و شايد فكر می‌‏كنند دانشگاه و دانشجويان يكی از بلاگردان‌‏های خوب است اما بعيد است با توجه به شرايط امروز جامعه ايران در اوهام و خيالات خود به توفيقی دست يابند و بتوانند دانشگاه را خاموش كنند، چنين امكانی در ايران كنونی وجود ندارد.

موضع‌‏گيری انجمن اسلامی منتخب دانشجويان دانشگاه اميركبير بايد توسط ساير انجمن‌‏های اسلامی دنبال شود تا دست قدرت‌‏پرستان سوءاستفاده‌‏كننده از مقدسات بسته شود.

اگر مسوولان صداقت دارند، بايد عوامل اصلی اين سناريوی كثيف و وقيح را به صورت علنی و شفاف شناسايی و مجازات كنند.

اهداف دست های پشت صحنه ماجرای اخير از دانشگاه شروع شده اما قطعا محدود به دانشگاه نمی‌‏شود و اگر بتوانند همه را شامل می‌‏شود.