ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمدی نژاد لو داد
با دستگيری حسين موسويان
خبر مهم و پنهان فاش شد!

 
 
 
 

 

سه روز پس از دستگيری حسين موسويان سفير مشهور جمهوری اسلامی در آلمان، در دوران ترور ميکونوس، اکنون تقريبا در تمام محافل حساس و پيگير سياسی ايران صحبت نه از دستگيری موسويان، نه از زدن اطرافيان هاشمی رفسنجانی و نه از گرفتن جاسوس و يا اختلاس کننده مالی، بلکه از اعلام خبر مهمی است که قرار است از زير زمين های اتمی بيرون بيآيد. بگير و ببندهای اخير خيابانی به بهانه حجاب و برقراری امنيت، سازماندهی يورشی جديد به دانشگاه ها و پيوستن چند سردار جديد و يک چهره آدم کش(روح الله حسينيان آمر ترور حجاريان و سازمانده کودتای ناتمام 24 تيرماه 1378 عليه دولت خاتمی) بعنوان مشاوران جديد رئيس جمهور به کابينه نيز در ادامه همين حدس و گمان زير زمينی قابل بررسی است. همچنان که فرار منوچهر متکی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی از هر نوع مذاکره ای پيرامون مسائل اتمی ايران در کنفرانس شرم الشيخ با همين حدس و گمان ها و زمزمه ها درارتباط است.
يک جمله از احمدی نژاد که در سايت عدالتخانه انتشار يافته به حدس و گمان ها، بيش از پيش دامن زده است. اين جمله در ارتباط است با دستگيری موسويان. جمله چنين است:
«عدالتخانه: چندی پيش رئيس جمهوری در جلسه ای خصوصی خطاب به شرکت کنندگان چنين عنوان کرد که در خصوص پرونده هسته ای به اطلاعات جديدی دست يافته ايم که غير قابل باور است. وی در اين جلسه از خيانت برخی از مسوولان پرونده هسته ای و ارتباط ايشان با بيگانگان خبر داد و عنوان کرد که در حال حاضر پرونده اين افراد در دست بررسی است و بعد از تکميل اطلاعات اقدامات مقتضی به عمل خواهد آمد و ملت عزيز ايران در جريان مسائل قرار خواهند گرفت.»

با اين جمله، طبيعی ترين پرسش از احمدی نژاد اينست که آن خبرمحرمانه ای که ظاهرا موسويان به بيگانگان داده کدام خبر می تواند باشد جز افشای توليد سلاح اتمی؟ در غير اينصورت تمام فعاليت های اتمی ايران – حتی غنی سازی و آب سنگين در اراک- نيز بی اطلاع سازمان انرژی اتمی انجام نشده است.

با آگاهی از همين پرسش و در واقع فاش شدن آنچه نبايد فاش شود از دهان احمدی نژاد است که علی لاريجانی بلافاصله خود را از ماجرای دستگيری موسويان و آن ادعای احمدی نژاد که در بالا به نقل از سايت عدالتخانه آورديم کنار کشيده و گفت: من در اين ارتباط چيزی نمی دانم.
و اين درحالی است که او مسئول پرونده اتمی و دبير شورای عالی امنيت ملی است و طبيعی است که او در جريان جزئيات نيز باشد.