ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برای انتشار در پيک نت
آب
حرف اول و آخر مردم
در سيستان و بلوچستان است!

 
 
 
 

 

مسئولين محترم سايت پيک نت. از آنجا که انتشار عادی ترين گزارش های خبری که کمی به جزئيات پرداخته باشد در مطبوعات داخل کشور جائی ندارد و سيمای جمهوری اسلامی هم تبديل به سيمای سپاه و امام جمعه ها شده، گزارش زير را جهت درج و انتشار برای شما ارسال می دارم.

اخيرا جلسه ای از كارشناسان  منابع آب جهت طرح تامين آب شرب خاش در زاهدان تشكيل شده بود. گفته می شود در اين جلسه سعی شد منابع آبی در مناطق مختلف اطراف شهر خاش – چه در داخل شهرستان خاش و چه در خارج شهرستان خاش از جمله شهرستان سراوان و شهرستان ايرانشهر و...- را جهت تامين آب شرب شهر خاش مورد بحث قرار دهند .

ظاهرا جهت تامين آب شرب شهر خاش و نيز مناطق ديگر مسئولين حاضرند هزينه زيادی را تقبل كنند. به عنوان مثال حتی حاضر اند يك حلقه چاه در فاصله 40- 50 كيلو متری شهر خاش ( با آب دهی حدود 20 تا 25 ليتر، حدود 800 هزار متر مكعب در سال) را به ارزش يك ميليارد تومان خريداری كنند كه ظاهرا مالك آن حاضر به فروش نيست.

در جريان اين جلسه يكی از كارشناسان نظر می دهد كه جهت خريداری چاه و بطور كلی تامين آب شرب لازم است گاهی به زور متوسل شد.  جلسه شديدا با اين مسئله مخالفت كرد و گفتند كه مسئولين استان از جمله استاندار با اين امر مخالف اند. استاندار خواستار آرامش در منطقه است و خواستار كمترين بر خورد با مردم بويژه با بلوچ ها می باشند.

مسئله پر كردن چاه های غير مجاز: به طور كلی به علت حفر غير مجاز چاه به ويژه بعد از انقلاب و بر داشت بيش از اندازه، تقريبا بيشتر دشت های كشاورزی ايران به حالت بحرانی رسيده اند. يعنی آب چاه كم شده و عده ای از آنها خشك شده و از حيز انتفاع  خارج شده  و يا بتدريج در حال خشك شدن هستند. جهت جبران بحران آبی دشت ها جديدا تصميم گرفته شده كه عده ای از چاه ها از جمله چاه هايی كه به صورت غير مجاز حفر شده اند پر شوند.

اين مسئله  در خيلی از مناطق ايران، از جمله در سيستان و بلوچستان با مخالفت شديد مردم مواجه شده است. مسئله پر كردن چاه های غير مجاز در استان سيستان و بلوچستان و نيز خراسان جنوبی و بعضی از استان ها تقريبا غير ممكن است.

در استان سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و... 8 سال است كه خشكسالی است از جمله در خاش بعد از 8 سال، امسال 120 ميلی متر باران آمده است. نمی دانم چرا اين اخبار را منتشر نمی کنند و يا در برنامه های تلويزيونی گزارش درباره آنها پخش نمی کنند. تلويزيون تماما شده موعظه و حرف. در شهر خاش بويژه در روستاهای اطراف آن آب شرب جيره بندی است. بعنوان مثال در روستاها فوق از 72 ساعت تنها  24 ساعت  آب در لوله وجود دارد. بعبارت ديگر هر روستا يك شبانه روز آب شرب دارد و دو شبانه روز ندارد. بطور كلی آب شرب جمعيت موجود در شهرها و روستاها از معضلات موجود در جمهوری اسلامی ايران است. مسلما با توجه به اينكه اصولا عمده آب موجود صرف كشاورزی می شود، افزايش جمعيت و تامين آب شرب آنها خود به خود باعث كاهش آب كشاورزی می شود و می تواند مشكلات متعددی به وجود آورد- كه آورده است. ضمنا يكی از مشكلات چه در بخش آب شرب و صنعت و چه در بخش اراضی كشاورزی تلفات و به عبارت ديگر پائين بودن راندمان مصرف است.