ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وصله بر خيک سوراخ امنيتی در ج.ا
اطلاعات فوق محرمانه اتمی
توسط موسويان لو رفته!

 
 
 
 
 

 

پيرامون دستگيری حسين موسويان سفير جمهوری اسلامی در آلمان، در دوران ترور ميکونوس، سرانجام قاضی مرتضوی ورود به ميدان کرد و اعلام داشت که اتهامات وی جاسوسی است و تحقيقات از او ادامه دارد. مرتضوی تلويحا گفت که موسويان برای آلمان ها جاسوسی می کرده است. سايت نيمه امنيتی "رجانيوز" نيز در اين ارتباط نوشت که فيلم بازداشت موسويان در خانه شخصی اش دراختيار خانواده وی است، زيرا تمام اين خانه مجهز به سيستم فيلمبرداری مدار بسته بوده است.
به اين ترتيب، موسويان که خود يک پا مقام امنيتی است و در مدار بسته امنيتی نيز زندگی می کرده، به گفته قاضی مرتضوی جاسوس از آب درآمده است. اين که چه نکاتی از فعاليت های اتمی ايران مخفی است که او اطلاعاتی از اين بخش را به آلمان ها داده، مهم ترين پرسش است. چرا که مقامات ارشد جمهوری اسلامی تا امروز، پيوسته گفته اند که فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی شفاف و غير پنهان است و حتی ميزان غنی سازی را نيز اعلام داشته و خود را آماده بازديد بازرسان سازمان انرژی اتمی نيز اعلام داشته اند. به اين دليل، بازداشت موسويان و اتهامی که در مورد وی قاضی مرتضوی اعلام داشته خود اعتراف به وجود کاسه ای در زير نيم کاسه است. البته ادعاهای مرتضوی را چند روز پيش احمدی نژاد نيز طرح کرده بود که در شماره روز گذشته پيک نت آورديم.
چه موسويان جاسوس باشد و چه جاسوس نباشد، يک نکته قطعی است و آن اينکه به هيچ کس در ارگان های امنيتی و اتمی و نظامی جمهوری اسلامی اعتمادی نيست و بقول معروف اين "خيک" امنيتی سوراخ است و هيچ خيک سوراخی را با وصله نمی توان تعمير کرد، چرا که سوزن خود سوراخ های ديگری را بوجود می آورد.
بنابراين اگر فردا محسنی اژه ای و يا خود مرتضوی را هم بازداشت کردند، چندان نبايد متعجب شد. هنوز اعلام نشده که سردار "عسگری" مسئول ارتباط نظامی و تسليحاتی با فلسطين و لبنان و سوريه خودش پناهنده غرب شد يا از اول مامور بود؟ لو رفتن زمان و محل سفر و استقرار سرداران و مقامات شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی در "اربيل" عراق نيز هنوز در ابهام است. همانگونه که ماجرا غيب شدن و پيدا شدن سردار "جلالی" دبيردوم سفارت جمهوری اسلامی درعراق سئوال برانگيز است.