جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه بحث انگيز امير طاهری با نخست وزير اسرائيل
10 روز بمباران ايران
با هزاران کلاهک پرنده "توماهوک"
فوکوس چند بار عنوان و بخشی از اين مصاحبه را سانسور کرد
ترجمه: ستاره عسگری

 
 
 
 

 

روزنامه سوسياليستی «يونگه ولت »چاپ آلمان:

سايت اينترنتی هفته نامه دست راستی «فوکوس» در آلمان مطلبی را  با تيتر«اسرائيل ايران را به حمله اتمی تهديد کرد» منتشر کرد که به «مصاحبه» ای با نخست وزير اسرائيل "اهود المرت" مربوط می شد. بنا به گزارش مذکور المرت در پاسخ سوال يک خبرنگار در يک گردهمائی نظامی که از او در رابطه با امکان حمله نظامی اسرائيل به ايران پرسيده بود، گفت: «شايد ممکن نباشد که تمامی برنامه  های اتمی جمهوری اسلامی متلاشی شود، اما چنان خسارتی به آن وارد خواهد شد که جبران آن سال ها به طول خواهد انجاميد. اين کار از نظر تکنيکی امکان پذير است. برای انجام اين برنامه در فاصله 10 روز بطور مداوم هزاران کلاهک پرنده توماهوک لازم است.»

تيتر منتشره از طرف فوکوس در فاصله کوتاهی در روز يکشنبه عوض شد و به جای آن تيتر:«اسرائيل حملات لفظی خود را برضد ايران تند تر کرد»، قرارگرفت.

چند ساعت بعد از عوض شدن تيتر فوکوس از طرف سخنگوی مطبوعاتی" المرت» خانم «ماری ايسين» توضيحی به مطلب اضافه شد: اولا سخنان آقای المرت در مصاحبه مطبوعاتی عنوان نشده بلکه به صحبتی که برعدم انتشار آن بدلايل خاصی تاکيد شده بود، مربوط می شود. دوما سخنان گزارش شده در فوکوس از طرف نخست وزير(المرت) عنوان نشده است. خبرنگارفوکوس« امير طاهری" سخنان ايشان را ضبط و يا يادداشت نکرده است.

روز يکشنبه اين گزارش از سايت فوکوس برداشته شد. امير طاهری در اين رابطه گفت که ممکن است مطلب مذکور بنا به خواست اسرائيل از سايت مذکور حذف شده باشد. او همچنين گفت که مطلب را ياد داشت کرده و مصاحبه مذکور نيز در يک فضای غيرعلنی عنوان نشده است. امير طاهری همکار فوکوس مدعی شد که همکاران او جمله های گزارش شده از طرف او را در مصاحبه با المرت  از هم جدا کرده و درج کرده اند.

امير طاهری از سال 1972 تا تاريخ سرنگونی شاه در سال 1979 سر دبير روزنامه کيهان در تهران بود.