ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  معاون انرژی اتمی ايران
هيچ نوع انحراف اتمی نداريم!
موسويان کدام انحراف را لو داده؟
 
 
 
 

 

گردو خاکی که به بهانه مقابله با بی حجابی و بدنبال آن، مقابله با نشريات دانشجوئی و شلوغ کردن فضای سياسی دانشگاه ها برپا شده بود، بتدريج فروکش می کند و اخبار مهم و اصلی بار ديگر سر تيتر اذهان عمومی می شود. از جمله مذاکرات با امريکا، خطر حمله نظامی به ايران، زمزمه تهيه قطعنامه جديد و تشديد چند دستگی در حاکميت يکدست. البته اگر يک سوژه جديد و جنجالی برای گمراهی افکار عمومی دوباره اختراع نکرده و به ميدان نيآورند، که ظاهرا با دستگيری حسين موسويان چنين قصدی را دارند. بهر روی در جمع اخبار اصلی کشور مصاحبه معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی است. اما اهميت اين مصاحبه نه در حرف های تکراری است که ايشان زده، بلکه در آنست که دراين روزها که موسويان به جرم لو دادن اخبار محرمانه اتمی ايران بازداشت شده مصاحبه کرده و گفته هيچ کار مخفيانه اتمی درايران صورت نگرفته است!

 وی که محمد سعيدی نام دارد در يک ميزگرد بنام "بررسی سياست خارجی و پرونده هسته ای ايران" که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برپا شده بود گفت:

«ايران به مهم‌ترين نقطه از فن‌آوری هسته‌يی، يعنی چرخه‌ سوخت دست پيدا کرده است، اما ما حاضريم نشان دهيم فعاليت‌هايمان طبق اصل عدم انحراف به سمت فعاليت‌های ممنوع بوده است .

ما واهمه‌ای از اين نداريم كه ديگران نگران برنامه هسته‌يی جمهوری اسلامی ايران باشند و با آن مخالفت کنند، زيرا مطمئن‌ هستيم مسيری که انتخاب کرده‌ايم قابل دفاع است؛ ما دلايل روشنی برای دفاع از برنامه‌های خود داريم و کاملا با حوصله حرکت می‌کنيم و از تمام مفاد ماده 4 ان. پی. تی استفاده و حاضريم با ديپلماسی روشن به دنيا نشان دهيم که آنچه که توسط جوانان کشورمان صورت گرفته است، کاملا طبق قانون و با اصل عدم انحراف به سمت فعاليت‌های ممنوع، شکل گرفته است.  مبنای داوری درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌يی ايران قضاوت بين‌المللی است.

از نوامبر‌2004 تا امروز و طبق آخرين گزارش‌های مدير كل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که در اسفند سال گذشته منتشر شده است، ثابت شده که آژانس تا به امروز هيچ گونه انحرافی در فعاليت‌های هسته‌يی ايران مشاهده نکرده است.