ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب
دانشگاه و دانشجويان، تاوان
مشی"تحريم" را پس می دهند
 
 
 
 

 

سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب “محسن آرمين" در يک مصاحبه خبری با خبرگزاری ايسنا، پيرامون مسائل روز کشور ديدگاه های خود و سازمان مذکور را بيان داشت. بخشی از اين مصاحبه پيرامون توطئه جديد امنيتی برای بستن کامل فضای سياسی در دانشگاه های ايران بود که در آن آرمين خطاب به تحريم کنندگان و طرفداران سوپر  انقلابی تحريم انتخابات و مقابله با دولت خاتمی و مجلس ششم گفت:

«خوشبختانه ناكارآمدی اين تفكر، غير واقعی بودن آن را برای جامعه ‌كاملا آشكار كرده است. بنابراين گرايش‌های تحريمی رو به ضعف است و در واقع از مرحله‌ی دوم انتخابات رياست جمهوری نهم اين روند آغاز شد. امروز در بخش دانشگاه‌ها می‌بينيم تاوان اين حركت‌های سوپرآوانگارد جريان سوم را دانشجويان ما دارند پس می‌دهند. روزی نيست كه خبر احضار و محاكمه‌ی دانشجويی را نداشته باشيم. روزی نيست كه خبر انحلال انجمن اسلامی دانشجويی را نشنويم . دانشجوی ما كه روزی رو در روی رئيس جمهور در دانشگاه به طرح انتقادات بی پرده می پرداخت امروز حتی اجازه ندارد مراسم سخنرانی مستقل در دانشگاه ترتيب دهد و يا از دانشجوی ديگر كه به ناحق از ادامه تحصيل محروم شده دفاع كند. اين تجربه به نظر من زمينه‌ی مساعدتری هم در سطح نخبگان برای تحقق مشاركت بيشتر فراهم آورده و هم می‌توان گفت ديگر با عدم مشاركت به عنوان يك كنش سياسی مواجه نيستيم. از اين رو به نظر می‌رسد در انتخابات مجلس هشتم نسبت به رياست جمهوری گذشته مشكلات‌مان كمتر باشد. »