جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  منوچهر متکي:
ما می خواهيم مذاکره کنيم
امريکا به ما راه نمی دهد
 
 
 
 

 

اگر گزارش های جديدی که بعنوان اخبار حاشيه ای از کنفرانس شرم الشيخ مخابره شده صحت داشته باشد، حاشيه اين کنفرانس برای هيات نمايندگی ايران جدی تر از متن کنفرانس بوده است. از آن جمله، خبرکوتاهی است که خبرگزاری ژاپن پيرامون توافق ضمنی وزير امور خارجه "منوچهر متکی" با طرح اتمی سوئيس کرده است. بموجب اين طرح، غنی سازی اورانيوم درايران بايد حداقل بمدت سه ماه متوقف شود. در اين مدت تحريم ها لغو شده و مذاکرات برای بازگرداندن پرونده اتمی ايران از شورای امنيت به سازمان انرژی اتمی آغاز می شود.

از آنجا که مسئله اصلی نه توقف غنی سازی، بلکه "راست آزمائی" است، بسيار بعيد به نظر می رسد که حتی قبول طرح سوئيس نيز بتواند راهگشا شود، زيرا از دل اين راست آزمائی ممکن است چيزهائی بيرون بيايد که تمام سرمايه گذاری کاخ سفيد و اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل نيز روی آن متمرکز است. يعنی بازرسی از زير زمين های اتمی و پايگاه های نظامی- اتمی جمهوری اسلامی و باز شدن پرونده ای تازه و جهانی.

خبر ديگری که بعنوان "حاشيه کنفرانس شرم الشيخ" بيرون زده، اعلام آمادگی جدی تر وزير امور خارجه "منوچهر متکی" برای مذاکره مستقيم با امريکاست که ظاهرا حلقه واسطه اين مذاکرات "مالکی" نخست وزير عراق است. اين خبر را هم "مالکی" در پايان نشست شرم الشيخ به خبرنگاران گفت و بدنبال آن "تايم" چاپ امريکا با متکی مصاحبه کرد. منوچهر متکی دراين مصاحبه گفت:

ما حاضريم با آمريكا گفتگو كنيم.  جمهوری اسلامی ايران همواره و مستمرا اراده‌ سياسی برای پرداختن و بررسی مسايل ميان دو طرف دارد، اما ما بايد از طرف ديگر نيز علامتی را دريافت كنيم.

 ظاهرا يکی ديگر از مسائل مطرح شده در حاشيه کنفرانس شرم الشيخ راه حلی است که وزيرخارجه "متکی" مطرح کرده و به همين دليل مصاحبه کننده "تايم" نيز از او دراين باره می پرسد. اين طرح چنين است:

"آشتی ملی درعراق، از جمله با پيوستن شبه نظاميان به ارتش رسمی عراق ممکن می شود." که اين شبه نظاميان قطعا افراد مقتدا صدر، سپاه بدر و نيروهای مسلح مجلس اعلای انقلاب اسلامی را نيز شامل می شود که عمدتا دوره ديده در سپاه پاسداران اند و پيشينه آنها باز می گردد به "اسرای جنگی"، "معاودان عراقی که از زمان شاه تا سقوط صدام حسين درايران بوده اند" و روحانيون و خانواده های آنها که بعنوان نيمه ايرانی، نيمه عراقی در ايران بوده اند.