ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هم انديشی زنان:
همه مشکلات جامعه
در حجاب خلاصه می شود؟
 
 
 
 

 

آقای احمدی‌نِژاد، که با شعار مهرورزی و عدالت اقتصادی بر سر کار آمد و در نطق های انتخاباتی خود موضوع پوشش زنان را فرع بر مسائل مهم مملکتی دانسته بود، اکنون سياستی را که از بدو استقرار خود به صورت آهسته و پنهانی دنبال می‌کرد، شدت بخشيده و آن را با صرف بودجه‌ای و به صورت اولويتدارترين موضوع دنبال می‌کند. پيشتر از طريق بخشنامه‌های محرمانه در بسياری از سازمانهای دولتی پوشيدن چادر مشکی برای زنان کارمند اجباری شده بود، اما دامنه ايجاد تضييقات برای پوشش زنها خيابان ها را در بر نمی‌گرفت.

اکنون، برخورد با پوشش  زنان  در  دستور کار نيروهای  انتظامی  قرار است. از همان ماه نخست سال 86 (سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی)، با برنامة از پيش تعيين شده به قصد آماده کردن فضا، شاهد مصاحبه های متعدد رئيس پليس تهران در 19 فروردين 86 و مدير کل مبارزه با مفاسد اجتماعی در 27 فروردين 86 مبنی بر طرح مبارزه با بدحجابی برای برخورد با زنان بدحجاب و ايجاد امنيت اجتماعی و اخلاقی بوديم. مصاحبه‌هايی که در آنها ادعا می‌شد ناجا تحقيقات و مطالعات و پژوهش هايی علمی انجام داده و نتيجه گرفته که پديدة بدحجابی و پوشش زنان - و نه قاچاق و توزيع مواد مخدر و ايجاد عدم امنيت شغلی در بسياری از زمينه‌های هنری و فرهنگی و اجتماعی... دولتی که به انحای مختلف سد راه نشر کتب و دادن مجوز برای ساخت فيلم و ديگر توليدات فرهنگی می‌شود و هر روز سازمانی غيردولتی را به بهانه‌ای تعطيل و جمعی از فعالان زن را بازداشت يا مکلف به پرداخت وثيقه‌های سنگين می‌کند و با جهانگردان به جرم بدحجابی به گونه ای برخورد می‌کند که از سير و سفر بيزار و فراری شوند، چگونه می‌تواند خود را در نابود کردن نشاط جامعه و سوق دادن افراد به انحراف و اعتياد و روان‌پريشی مقصر نداند و تقصير را به دوش بدحجابی زنان بيندازد؟

چگونه می‌توان ادعا کرد که هنجارها و ارزش های جامعه‌ حفظ ‌شود، حال آنکه با برخوردهای نيروهای انتظامی، زندگی واقعی به پشت درهای بسته  تبعيد می‌شود و در پشت درهای بسته فقط بی‌هنجاری و نقض ارزش ها حاکم می شود.

اين نخستين بار نيست که مسئولان در برخورد با مسائل و پديده های اجتماعی و نيز مطالبات برحق زنان به پاک کردن صورت مسئله می پردازند .

با اين برخوردها نه تنها مسائل اجتماعی و مطالبات گروههای مختلف اجتماعی اعم از زنان، مردان، جوانان و...حل نخواهد شد، بلکه حتی اگر نيروهای انتظامی به نتايج ارزيابی همان پژوهشهای عنوان شده توجه کنند درخواهند يافت که بخش زيادی از به‌اصطلاح پديدة بدحجابی ناشی از فقدان هويت و هيجان مداری نسل جوان است که با اين گونه برخوردها تشديد خواهد شد.