ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شيخ مهدی کروبی در ديدار با دانشجويان مازندران
در دوران اصلاحات تند رفتيد
و حالا همه عوارض آن را می دهيم
 
 
 
 

 

15 دانـشـجـوی بـازداشـت شـده دانـشـگـاه مـازنـدران، که بتدريج آزاد شدند، به تهران آمده و با شيخ مهدی کروبی رئيس مجلس ششم و کانديدای انتخابات رياست جمهوری دوره نهم ديدار کردند. کروبی پس از شنيدن گزارش ها و سخنان آنها پيرامون وقايع ضد دانشجوئی دانشگاه مازندران و دوران دستگيری آنها گفت:

"امروز برخی که در ميان نخبگان و دانشگاهيان جايگاهی ندارند به اين روش‌ها متوسل شده‌اند."

کروبی با اشاره به تندروی ها و چپ نمائی های دانشجويان در سالهای اصلاحات گفت:

"متاسفانه در دوره اصلاحات حرکات افراطی صورت گرفت که اشتباه بود و وضع کنونی در دانشگاه ها حاصل آن حرکات است. عوارض آن اقدامات را هم مردم بايد بدهند و هم دانشجويان. عده‌ای كه در دوره اصلاحات تحقير شدند امروز به صورت جاهلانه دارند انتقام می‌گيرند. هوشيار باشيد و بهانه به دست ديگران ندهيد."