ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در نمايشگاه کتاب چه گذشت
هدايت و فروغ
به پشت پيشخوان نمايشگاه تبعيد شدند
پوستر "چه گوارا" نيز از ديوار بالا نرفته، پائين آورده شد
 
 
 
 

 

درباره خطا و لقای نمايشگاه کتاب در مصلای تهران در اين شماره پيک نت گزارشی را می خوانيد که بيشتر پيرامون حاشيه ماجرا و محل نمايشگاه است. تعريفی ضمنی هم درباره رفت و آمد به آن شده است. آن گزارش نگاه از بيرون است و آنچه را دراينجا می خوانيد يک نگاه رسمی و از درون

مجيد حميدزاده معاون بخش داخلی نمايشگاه بين‌المللی كتاب درباره‌ جمع‌آوری برخی کتاب ها و تذكر به بعضی از ناشران در نمايشگاه امسال گفت:

تعدادی كتاب جمع‌آوری شده‌اند و به ناشرانی تذكر داده شده است؛ ازجمله چهار كتاب از نشر قطره با نام های "شرح زندگی"، "عشق و تنهايی"، "فراسوی خشونت" و "هفت كانون معنويت" كريشنا مورتی توقيف شدند و تا اعلام مسئولان نمايشگاه، اين كتاب‌ها نبايد فروخته شوند.  ناشران آثاری از فروغ فرخزاد و صادق هدايت  نيز تذکر گرفته اند.

مدير نشر روزگار نيز گفت كه به آن‌ها گفته شده است كتاب‌های صادق هدايت نبايد روی پيشخوان قرار گيرند. همچنين روی عكس‌های هدايت را با كاغذ پوشانده‌اند.

نشر ژرف و سايه‌گستر هم می‌گويند كه به آن‌ها تذكر داده شده است كتاب‌های فروغ فرخزاد را روی پيشخوان قرار ندهند.

مدير نشر فراگاه نيز اطلاع داد كه از آن‌ها تعهد گرفته‌اند پوستر چه‌گوارا را روی ديواره‌ی غرفه نصب نكنند.

معاون بخش داخلی نمايشگاه كتاب گفت ما در نمايشگاه توقيف آثار نداريم؛ بلكه روی آثاری كه عرضه می‌شوند كنترل داريم.

او درباره‌ كتاب‌هايی كه مجوز انتشار دارند و از نمايشگاه جمع می‌شوند نيز گفت: مجوز نشر يك مطلب است و فعاليت در نمايشگاه بحث ديگری است. كتاب‌هايی هستند كه از قبل از سال 80 مجوز دارند، و نمی‌توانند در نمايشگاه شركت كنند؛ اگر ناشری اين موضوع را رعايت نكند، كتابش توقيف می‌شود. چرا كه نمايشگاه جای تازه‌های نشر است و كتاب‌های قديمی نمی‌توانند حضور داشته باشند.

مدير اداره‌ كتاب و كتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز درباره‌ آثار صادق هدايت گفت: سال گذشته جهانگير هدايت  )برادرزاده‌ صادق هدايت) كه ناشر آثار صادق هدايت است، در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار آن شد كه كتاب‌های ناشرانی كه كتاب‌های هدايت را بدون اجازه‌ ورثه منتشر می‌كنند، در نمايشگاه جمع‌آوری شوند. ما بر همين اساس، امسال كتاب‌های نشرانی را كه بدون اجازه (مجوز) آثار صادق هدايت را منتشر كرده‌اند، جمع‌آوری می‌كنيم.

كتاب‌های كريشنا مورتی و آيين بودا، نيز چون عرفان وارداتی هستند، از نمايشگاه جمع‌آوری می‌شوند.  وی از دادن تذكر درباره‌ آثار فروغ فرخزاد ابراز بی‌اطلاعی كرد و درباره‌ پوستر هم گفت كه نمايشگاه يك مكان فرهنگی است و جای چسباندن پوستر نيست.

ضوابط تغيير می‌كند. زمانی‌كه كتاب‌ها مجوز می‌گيرند، يك ضوابطی وجود دارد و الآن آن ضوابط تغيير كرده‌اند. چيزهايی هم مثل قيمت بنزين يا سن خدمت سربازی تغيير می‌كنند، و ما نمی‌توانيم بگوييم چرا؟ اين ضوابط برای امروز است. درباره‌ی كتاب‌ها هم در زمان صدور مجوز ضوابط فرق می‌كرده است.