ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مديران مسئول نشريات دانشجوئی
در بند
۲۰۹ وزارت اطلاعات در اوين
 
 
 
 

 

پس از ۴ روز و در حالی که عواملی که به صورت خود سر احمد قصابان را ربوده بودند نه در لباس نيروی انتظامی بوده اند و نه حکمی بر اين مبنا داشته اند عنوان می شود که احمد قصابان توسط نيروی انتظامی دستگير و به بند عمومی اوين منتقل شده است و در مورد اتهام وی صحبتی به ميان نمی آيد.

در رابطه با دستگيری های امنيتی از دانشگاه امير کبير مدير دانشگاه اميركبير به خبرگزاری های داخلی گفت: بازداشت احمد قصابان مدير مسوول نشريه دانشجويی «سحر» از سوی عوامل نيروی انتظامی انجام شده است و طبق پيگيری‌های انجام شده از سوی دانشگاه وی در حال حاضر در بند عمومی زندان اوين جهت تحقيقات قضايی بسر می‌برد. در مورد بازداشت مقداد خليل‌پور مدير مسوول نشريه دانشجويی «آتيه» نيز ما هم اين خبر را شنيده‌ايم و دانشگاه در حال پيگيری موضوع است.( اين هر دو ربوده امنيتی شده اند)

احمد قصابان در خيابان انقلاب در حالی که شکايت از بسيج و روزنامه کيهان و حنيف ستاريان مسئول انجمن امنيتی دانشگاه را به همراه داشته ربوده امنيتی شد. به گفته همراه احمد قصابان ماموران با نشان دادن يک کارت شناسايی “رياست جمهوری، مبارزه با مواد مخدر به نام سعيد کفايتي” با يک پژو ۴۰۵ مشکی رنگ به شماره ايران ۲۲ ۷۸۶ د ۱۱ احمد قصابان را با خود بردند و طبق آخرين گزارشات، وی نه در بند عمومی زندان اوين بلکه در بند ۲۰۹ اين زندان که دراختيار وزارت اطلاعات است زندانی است.

قداد خليل پور مديرمسئول نشريه آتيه در مسير دانشگاه بازداشت شد. وی به همراه مدير مديران مسنول نشريات ريوار و سرخط و بيش از ۲۰  دانشجوی ديگر راهی دانشگاه بود که نيروهای امنيتی به آنها حمله ور شدند. محموديان و شيخ پور مديران مسئول نشريات ريوار و سرخط از دست ماموران فرار کردند ولی مقدا خليل پور توسط اين افراد بازداشت شد.

نشريه آتيه و نشريات ريوار، سحر و سرخط هفته گذشته جعل لوگو شده و کاريکاتور علی خامنه ای و برخی مطالب توهين آميز مذهبی در آنها درج و توزيع شد که اکنون مشخص شده بسيج دانشگاه دراين ماجرا ايفای دستور و نقش کرده است.