ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تقدير از خدمات مطبوعاتی عزت الله سحابی
سحابی پيچش مو را
از شورای انقلاب ديده بود!

 
 
 
 

 

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با حضور محسن كديور رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، موسوی خوئينی ها از اعضای ادوار تحكيم وحدت، امير عباس انتظام، عبدالله نوری و جمعی از فرهيختگان سياسی و فرهنگی كشور از تلاش های مهندس عزت الله سحابی در راه دفاع از آزادی مطبوعات تقدير كرد.
دراين مراسم حسن يوسفی اشكوری، که خلع لباس روحانيت شده، با اشاره به سه دهه فعاليت مطبوعاتی سحابی گفت: سحابی از اوايل دهه 30 پا به عرصه مطبوعات گذاشت و حضور در مجلات" گنج شايان" و "فروغ قلم" تنها در راستای آزادی، عدالت و نجات مردم ايران بوده و نشان از گام های اساسی اين آزاد انديش ايرانی دارد.
مدافعان آزادی دو دسته اند؛ گروهی كه حتی در سركوب و خفقان نيز به فعاليت خود ادامه می دادند و افرادی كه با تشديد فشار دولت ها دست از مبارزه خود بر می داشتند.
سحابی در گروه نخست قرار داشت كه هيچ گاه از فعاليت و حركت های آزادی خواهانه عدول نكرد.
رضا رئيس طوسی عضو تحريريه مجله توقيف شده "ايران فردا" که سحابی بنيانگذار آن بود گفت: سحابی معتقد است اصلاحات سياسی تنها به همراه اصلاحات اقتصادی می تواند سبب رشد و اعتلای ايران شود.

محسن کديور رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات دراين مراسم گفت:
در ايران جرم های سياسی را با انگهای فرهنگی و دينی همراه می كنند، ما در كشوری هستيم كه برخی كارگزاران آن به جای آن كه مجسمه خردمندی باشند، از دمكراسی حالشان به هم می خورد و فلان وزيرش برادر حسن و برادر حسين است كه در دشمنی با مطبوعات شهره شهر هستند.
در طول اين يك سال 34 مطبوعه تعطيل شد. البته دشمنی با مطبوعات در حال حاضر به اندازه اقدام گذشته برخی افراد در تعطيلی 30 روزنامه در يك شب نيست. درعين حال که شاهد عمر 3 و يا 7 روزه ای برای برخی روزنامه ها هستيم. اين را مقايسه کنيد با عمر روزنامه هايی با قدمت بيش از 100 سال در كشور ژاپن . پايداری فرهنگ ژاپن به دليل همين مباحث است و علی رغم تاريخ و فرهنگی كه ايران از آن برخوردار است، در مقوله مطبوعات متاسفانه بسيار عقب هستيم.
علاوه بر مطبوعات كاغذی، مطبوعات ديجيتالی، وبلاگ ها و خبرگزاری ها نيز با وضعيت دشواری مواجه هستند و مرثيه جديد ما در رابطه با برخورد هيات حاكمه با مطبوعات 200 نسخه ای دانشجويی است، به طوری كه نشان می دهد آستانه تحمل براداران بسيار پايين آمده است.
چهره ماندگار ما عزت الله سحابی است که ايران دوستی خردمند، دينداری بی ريا و سياستمداری اخلاقی است كه از سال 1309 برای اعتلای ايران و ارايه قرائتی نوانديشانه از دين و آزادی فعاليت كرده است. سحابی خمس عمر خود را در زندان سپری كرده است كه 13 سال آن قبل از انقلاب و 2 سال آن پس از انقلاب بوده است. انتشار 72 شماره از مجله" ايران فردا"، در طول هشت سال حضور اين نشريه در عرصه مطبوعاتی كشور نشان داد كه وی در دلسوزی و شفقت نسبت به اسلام، امر به معروف و نهی از منكر و ايران بسيار مصر بود. سحابی دارای ديدگاه هايی در زمان پيروزی انقلاب بود كه بررسی آنها در شرايط كنونی كشور نشان می دهد، پيچش مو را در" ايران فردا" ديده بود.