جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ايران- کويت- بحرين
3 کشوری که هر يک
به نوع آماده جنگ می شوند
 
 
 
 

 

کويت- دولت کويت که بيش از بقيه کشورها منطقه نگران وقوع جنگ و در واقع حمله اتمی به ايران است، سيستم جديد اعلام خطر را در کشور ايجاد کرده و آن را در سرتاسر کشور آزمايش کرد. دراين آزمايش، آژيرهای خطر اين سيستم در سرتاسر کويت به صدا در آمد و مردم اين کشور با آن صدائی آشنا شدند که بموجب آن جنگ در منطقه آغاز شده است.
بحرين- بموجب گزارش خبرگزاری ها نخست وزير بحرين هشدار داد منطقه خليج فارس ديگر تحمل تشنج ها و جنگ های بيشتری را ندارد و در صورت وقوع چنين امری تمامی کشورهای منطقه زيان خواهند ديد.
ايران- دفتر امور رسانه های رياست جمهوری اعلام داشت که احمدی نژاد طی حكم وزير کشور "پورمحمدی" را مسئول دفاع غير نظامی ايران کرد. سازمانی با همين وظيفه و ماموريت پس از کودتای 28 مرداد نيز بدستور شاه تشکيل شده بود که وظيفه اش به ظاهر آماده سازی مردم برای دفاع از خود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه ای مانند زلزله و جنگ بود. رهبران آن تشکيلات عمدتا افسران ارشد بازنشسته ارتش شاهنشاهی بودند و وظيفه اصلی آن نيز مقابله با شورش های مردم بود. دولت احمدی نژاد همان سازمان را با نام "پدافند غير عامل" تجديد حيات کرده و وزير كشور را مامور كرد تا با كميته دائمی راهبرد پدافند غيرعامل و تعيين و ابلاغ وظايف هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ، شاخصهای مناسب را در خصوص وضعيت پدافند غير عامل كشور تعيين و گزارش پيشرفت امور را به رييس جمهور منعكس كند .
از اين جملات کشدار باحتمال قريب به يقين همگان سر در نمی آورند و بايد آنها را اينگونه ترجمه فارسی کرد: سازمان دفاع غير نظامی در تمام ادارات و سازمان ها تشکيل شده و يا خواهد شد و وزير کشور همآهنگ کننده اين سازمان ها شده است. وظيفه آن نيز فعلا و درکنار بسيج، آماده شدن برای روزهای پس از حمله به ايران و يا شورش و کودتاست.
خبرگزاری وابسته به دولت "فارس" در گزارشی که دراين ارتباط منتشر کرده ياد آور شد:
رييس جمهور همچنين در دستور العملی به وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ماموريت داد تا طرح جامع پدافند غيرعامل كشور را پس از انجام مطالعات لازم در مدت يك ماه تهيه كند .