جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه جديد سيد حسن نصرالله
خطر رفع نشده
امريکا روی طرح خطرناک
جنگ مذهبی در منطقه متمرکز شده
 
 
 
 

 

تلويزيون "العالم" که هدايت و سرمايه آن را سيمای جمهوری اسلامی برعهده دارد، با سيد حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان مصاحبه مشروحی انجام داده و منتشر کرد. با توجه به اينکه اين مصاحبه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده و حسن نصرالله رابطه ای ويژه با رهبران آن دارد، خواه نا خواه او برخی ملاحظات سياسی را در بيان نظرات خود در نظر داشته است. عليرغم همه اين ملاحظات، او نقطه نظراتی را دراين مصاحبه مطرح کرده است که با نظرات تبليغاتی فرماندهان سپاه و امام جمعه ها و حتی رهبر جمهوری اسلامی متفاوت و متکی به واقعياتی که همين واقع بينی به نصرالله اعتبار سياسی در لبنان بخشيده است. نصرالله دراين مصاحبه در باره جنگ لبنان، خطر ادامه دار اسرائيل و دشواری های کاخ سفيد برای حمله به ايران می کند و البته همه مقاومت منطقه را در خيز اسلامی در منطقه خلاصه می کند که با توجه به روحانی بودن او طبيعی است، گرچه واقعی نيست. از جمله دراين مصاحبه هيچ نامی از جنبش چند ده ساله فلسطين و نقش ياسرعرفات و سازمان ها و احزاب تشکيل دهنده سازمان آزاديبخش فلسطين و يا نقش احزاب چپ در جنبش مقاومت لبنان نمی کند.

بهر روی، از اين مصاحبه مشروح همان نکات اساسی که مورد اشاره است را برگرفته ايم که می خوانيد:

 

ما نمی توانيم مطمئن شويم که اسرائيل در شرايطی به سر می برد که نمی تواند جنگ ديگری را آغاز کند ، نمی توانيم چنين رويکردی داشته باشيم و من اعلام می کنم که هميشه بايد از اسرائيل درباره اقدامات احتمالی آن برحذر باشيم و جانب احتياط را رعايت کنيم چرا که اين رژيم خوی تجاوزگری دارد و کسی که چنين خوی و طبيعتی داشته باشد حتی اگر برخی عناصر لازم را نيز نداشته باشد ، ممکن است تجاوز ديگری را آغاز کند.

وی درباره احتمال جنگ ديگر اسرائيل بر ضد لبنان گفت : اگر به جنگ ژوئيه برگرديم ، اگر حوادث و تصميمات پشت پرده آشکار شود ، روشن خواهد شد که ان جنگ ، تصميم و جنگی اسرائيلی نبود ، بلکه تصميمی آمريکايی بود و در واقع اين دولت آمريکا بود که جنگ برضد حزب الله را آغاز و به راه انداخت چرا که اين جنگ بخشی از طرح آمريکا در منطقه به شمار می رفت.

نصرالله اظهار داشت ، با توجه به گزارش ها و اطلاعات موجود و عقيده کارشناسان و تحليلگران و حتی اعتراف مقامات آمريکايی و اسرائيلی که طی چند ماه اخير اعلام کرده اند، آمريکا طرحی در منطقه خاورميانه دارد اما برای تحقق آن با برخی مشکلات و موانعی روبه روست.

در فلسطين مشکل آمريکا گروههای مقاومت و دروهله اول حماس است که در انتخابات پارلمانی فلسطين پيروز شد و در لبنان نيز گروه های مختلفی به عنوان مانع طرح آمريکا به شمار می روند که در درجه اول حزب الله به عنوان مقاومت مسلحانه است.
دبيركل حزب الله خاطرنشان کرد ، در سطح دولت ها نيز سوريه و ايران به عنوان مانع و مشکل برای طرح آمريکا به شمار می روند.

جرج بوش اگر در انتخابات کنگره پيروز می شد، آماده جنگ عليه ايران در سال دو هزار و هفت می شد.

آمريکا در اهداف خود در قبال حماس و ساير گروهای فلسطينی و حزب الله در لبنان و نيز در عراق شکست خورده است و اوضاع منطقه متحول شد و در نتيجه شانس موفقيت برای طرح آمريکا در منطقه وجود ندارد.

هدف آمريکا اکنون ايجاد طايفه گری و فتنه انگيزی مذهبی است که گفته می شود در عراق ايجاد شده است يا در حال ايجاد شدن است که برخی دولت ها و شخصيت ها در جهان عرب نيز به آن دامن می زنند اما برخی چهره ها و انديشمندان و دولت ها در جهان اسلام هستند که برای جلوگيری از اين مساله تلاش می کنند و شکر خدا اين مساله به جاهای ديگر کشانده نشد.  اگر اين موفقيت اندک آمريکايی ها را ناديده بگيريم، طرح آمريکا به طور قطع در منطقه شکست خورده است و از سوی ديگر مشکل داخلی آمريکا و اختلاف بين دمکرات ها و جمهوری خواهان مشکل حاد و جدی برای آمريکا به شمار می رود.
اوج سادگی و ساده لوحی است که تصور کنيم امريکا يک جمعيت خيريه برای گسترش دموکراسی است.

 آنچه درست است اين است که امريکا در نتيجه قرائت خويش از وقايع سياسی ،فرهنگی و معنوی در منطقه به شدت نگران تحولاتی بزرگ هستند که در کشورهای عربی و اسلامی رخ می دهد و ممکن است به روی کار امدن دولتهايی ضد امريکايی و غير طرفدار اين کشور منجر شود . حضور امريکا در منطقه پس از تحولات دهه های گذشته به حضوری مستقيم تبديل شده که هدف ان سيطره بر منابع و ذخاير نفتی است. همانگونه که برخی از برادران عراقی نيز اشاره کرده اند اگر دقت کنيم بيشتر پايگاههای امريکايی و محل استقرار انها در مناطق نفت خيز است .

نصرالله در پاسخ به اين سئوال که آيا امريکا از حمله به ايران و براندازی حکومت سوريه صرف نظر کرده است؟ گفت:

 ترديدی وجود ندارد که دولت امريکا در تنگنا واقع شده است . ادامه حضور در عراق مشکلاتی دارد و عقب نشينی از اين کشور نيز مشکلات خاص خود را خواهد داشت . امريکاييها و دولت امريکا نيز کاملا مانند اسرائيل هستند و به بن بست و تنگنايی رسيده اند که ادامه ، عقب نشينی و توقف از ان مشکل است . به همين خاطر شروع به جستجوی گزينه هايی کرده اند که زيان و خسارت کمتری داشته باشد اما هدف انها همچنان ثابت است . حتی شکست اسرائيل يا امريکا يک شکست نهايی نيست و شکستی مرحله ای است و انها مايوس نخواهند شد و به تلاشهايشان ادامه خواهند داد و اين مساله عجيبی است چرا که ما اهل اخرت مايوس هستيم و اهل دنيا مايوس نيستند. امريکا نااميد نمی شود و تلاش می کند در مراحل بعد شکست را بررسی و زيانهای انرا به حداقل برساند و خود را برای طرح يا مرحله جديدی اماده کند تا بتواند اهداف مورد نظرش را محقق کند .
سوريه بزودی رئيس نشست سران عرب خواهد شد سياست انزوای عربی و بين المللی و حتی امريکا عليه سوريه پايان يافته است به گونه ا ی شاهد سفر نانسی پلوسی به سوريه و ديدار کاندوليزا رايس با وليد المعلم وزير خارجه سوريه بوديم .
انها در هرصورت نخواهند توانست ايران را منزوی کنند . من می دانم که امريکاييها خواستار گفتگو و ملاقات با ايرانيها هستند اما ايرانيها اين موضوع را مطلق و بدون هيچ شرطی می پذيرند و همين امر يکی از علل انجام نگرفتن ملاقات در شرم الشيخ بود .
در مورد موضوع حمله به ايران نيز بايد بگويم من با حتمی بودن اين حمله موافق نيستم . اگرچه فضای ترس و رعب و جنگ روانی ايجاد شده است اما من معتقدم اگر هم طرحی بوده است ؛ اين طرح مسکوت مانده يا به تعويق افتاده و به عبارت ديگر روی طاقچه گذاشته شده است . به عقيده من در مرحله بعد خطرناکترين چيزی که امريکاييها روی ان تمرکز خواهند کرد احيا و دامن زدن به فتنه های مذهبی چه در داخل و چه خارج عراق است .