ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  يورش بی رحمانه روزگذشته
به معلمان در اطراف مجلس
 
 
 
 

 

خيابان های اطراف مجلس، روز گذشته شاهد تجمع، تظاهرات و يورش به هزاران معلم معترضی بود که طبق يک اعلام قبلی قصد داشتند در مقابل مجلس جمع شوند. اين تجمع بدعوت کانون معلمان روز گذشته قرار بود برگزار شود. معلمان بصورت گروهی و توسط مينی بوسها و اتوبوسها خود را به محل تجمع رسانده بودند. با آنکه تجمع برای ساعات بعد از ظهر پيش بينی شده و از ساعت 1 قرار بود معلمان جمع شوند، از پيش از ظهر نيروهای ضد شورش اطراف مجلس و خيابان های منتهی به آن را محاصره کرده بودند. فضای ميدان بهارستان به شدت امنيتی بوده و نيروهای پليس و ضد شورش از جمع شدن، صحبت کردن و حتی ايستادن افراد در حوالی مجلس از بيمارستان طرفه تا نزديک سرچشمه با توهين و خشونت جلوگيری کردند. ايستگاه های متروی دروازه شميران و بهارستان برای جلوگيری از اين تجمع بسته شد.

با وجود همه تدابير امنيتی دو گروه توانستند دور هم جمع شوند و تجمع را آغاز کنند. گروه اول در بالای ميدان بهارستان و گروه دوم در ضلع جنوب غربی مجلس توانستند دور هم جمع شوند. در هر دو گروه شعار غالب که به دفعات و با شور بی پايان از سوی معلمان تکرار شد شعار «معلم زندانی آزاد بايد گردد» بود. در هر دو مورد پس از تشکيل تجمع چند صد نفره نيروهای ضد شورش به جمع معلمان حمله کردند و ضمن ضرب و شتم شديد معلمان عده ای را دستگير کردند. نيروهای ضد شورش که در حين ضرب و شتم و کوبيدن لگد با پوتين به صورت يکی از معلمان زن با اعتراض مردم در ميدان بهارستان روبرو شدند برای جلوگيری از برافروخته شدن خشم مردم معلم مجروح را «جيب بر» خطاب کردند و عقب نشينی کردند. از تعداد، هويت و وضعيت بازداشت شدگان خبری در دست نيست. چند تن از معلمان در ورودی های ايستگاه مترو با سخنرانی و گفتگو، مردم را از کم و کيف اعتراضات معلمان و از خواسته های آنان و از برخورد های خشونت آميز حکومت مطلع کردند. تعداد معلمان پراکنده در حوالی ميدان بهارستان بين 5 تا 7 هزار نفر تخمين زده می شود.

شنيده شده است که با توجه به سرکوب تجمع امروز و با توجه به عدم امکان برگزاری مراسم توسط معلمان، فردا ساعت 9 صبح معلمان دوباره در برابر مجلس تجمع خواهند کرد.