جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وابستگی يا عدم وابستگی آنها به سپاه مطرح است
بازداشت 12 غواص ايرانی
در آب های امارات متحده
 
 
 
 

 

گارد ساحلی امارات متحده عربی، به سبک دستگيری ملوانان انگليسی توسط سپاه پاسداران، 12 غواص نيروی دريائی سپاه را بازداشت کرد. اين غواصان تحت پوشش يک شرکت غواصی بنام "صدف سفيد" در جزيره خارک فعاليت می کردند و در باره محل بازداشت آنها همان اختلافی بين جمهوری اسلامی و دولت امارات متحده پيش آمده که بين انگليس و جمهوری اسلامی بر سر بازداشت ملوانان انگليسی پيش آمده بود. يعنی طرف ايرانی معتقد است که غواصان در آب های بين المللی سرگرم زيرآبی بوده اند و دولت امارات معتقد است آنها خود را به آب های اين کشور رسانده بودند.
با توجه به حضور نيروی دريائی امريکا در منطقه و پايگاه های نظامی امريکا در امارات متحده، اين بازداشت خود به خود جنبه های نظامی و امنيتی به خود گرفت و به همين دليل مذاکراتی که تاکنون بين دو دولت انجام شده به نتيجه نرسيده است.
در همين ارتباط حميدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی که به دليل اهميت نقش مهم امارات متحده در مناسبات با ايران سفير جمهوری اسلامی در اين کشور شده، روز گذشته پيرامون ماجرای بازداشت غواصان به خبرگزاری های داخلی گفت:
غواصان ايرانی توسط گارد ساحلی امارات دستگير شده‌اند و سفارت ايران در امارات از ابتدای كار موضوع را با جديت دنبال كرد. در همين ارتباط با قائم مقام وزير امور خارجه امارات ديدار و مذاکره کرده ام که احتمالا تا دو روز ديگر نتيجه اين مذاکرات اعلام خواهد شد.:‌ قائم مقام وزير خارجه امارات موضوع را پيگيری و قول داد اين 12 نفر در اسرع وقت و ظرف يكی دو روز آينده آزاد شوند. اين غواصان اکنون در زندان بسر می برند.