ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

همگان شاهد باشند
خواست های 10 هزار دانشجوی شبستر
صنفی است، نياز به حمله امنيتی نيست!

 
 
 
 

 

نامه جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد شبستر:

اما دانشگاه آزاد شبستر نيز همانند بسياری از دانشگاه های اين کشور دچار معايب و مشکلاتی است که باعث نارضايتی دانشجويان از دانشگاه می گردد.

اهم اين مشکلات و معايب عبارتند از :

- راه ورودی دانشگاه خاکی و سنگلاخ است، که مخصوصا" در فصول بارشی باعث اذيت و آزار دانشجويان می گردد. همچنين کمبود نيمکت ها در حياط دانشگاه.

- کيفيت نامناسب غذای سلف دانشگاه

- کاغذ بازی و بالا و پايين بردن دانشجويان که اکثرا" با رفتار نامناسب و اهانت آميز مسئولان و مديران همراه است.

- برخورد نامناسب انتظامات دانشگاه با دانشجويان، از جمله هنگام ورود به دانشگاه و اجباری کردن حجاب با چادر برای دختران و يا برخورد نادرست و خشن با دانشجويان دختر و پسری که در محيط دانشگاه با هم صحبت می کنند.

- وجود اساتيدی جوان و بی تجربه و يا اساتيدی که بعلت کهنسالی، فاقد معلومات به روز دروس تدريسی می باشند.

- وضعيت نامناسب کتابخانهء دانشگاه که به علت کمبود فضای لازم و سر و صدای زياد آن هم در حالی که اين محيط بوسيلهء ميزهای مطالعه به دو بخش خواهران و برادران تقسيم بندی شده است.

- نبود نشريه های مستقل دانشجويی يا فقدان برنامه های فرهنگی و همايش ها و نبود هيچگونه تشکل واقعی و مستقل دانشجويی.

- برخورد تحقيرآميز و اهانت آميز برخی از کارمندان حسابداری نسبت به دانشجويان در زمان ثبت نام ترمی و يا در طول ترم و سخت گيری های شديد آئين نامه امور مالی در حالی که بسياری از دانشجويان مشکلات شديد مالی دارند.

- شرايط بد سرويس های بهداشتی در داخل دانشگاهها.

- نبود وسايل نقليه برای انتقال دانشجويان به دانشگاه شماره 3 يا بر عکس.

- جداسازی درب ورودی دانشگاه به دو درب ورودی خواهران و برادران و تفتيش چشمی شديد از طرف انتظامات دانشگاه و بسيجيان.

- کمبود کارگاهها و آزمايشگاهای مورد نياز يا وسايل و ابزار لازم برای کارگاه ها و آزمايشگاهها.

اين دانشگاه سابقه فعاليت 19 ساله دارد و با بيش از 10 هزار دانشجوی در حال تحصيل به عنوان يک واحد بزرگ و برجسته آموزشی بين دانشگاهای آزاد کشور شناخته می شود.

جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد شبستر