ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جمع بندی سازمان مجاهدين انقلاب
شکست توطئه در امير کبير
وجستجوی راه حل پايان ماجرا
سياست تحريم در جنبش دانشجوئی با شکست روبرو شده و اکنون عقبه درحال بازسازی باند سعيد امامی  تلاش می کنند سياست رعب و وحشت را بر دانشگاه حاکم کنند!

 
 
 
 

 

سازمان مجاهدين انقلاب جمع بندی خود از مسائل مربوط به دانشگاه امير کبير را توسط سخنگوی اين سازمان "محسن آرمين" اعلام داشت. بموجب اين جمع بندی "واكنش بموقع و اصولی انجمن اسلامی دانشگاه اميركبير در محكوم كردن مطالب موهن منتشره، طراحان اين ماجرا را در دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده با شكست مواجه كرده است. آنها - حتی- علی‌رغم تبليغات سنگين نتوانستند بخش‌های مختلف مذهبی و سياسی نظير روحانيون، علما و جريان‌های محافظه‌كار اما معتدل را در اين ماجرا با خود همراه كنند.  علائم شكست اين سناريو از هم‌اكنون آشكار شده و افراطيون طراح اين ماجرا اكنون به دنبال راهی می‌گردند تا به نحوی آبرومند به اين ماجرا پايان دهند. با توجه به شواهد فوق به نظر می‌رسد اين ماجرا با طراحی باند در حال بازسازی سعيد امامی و برخی حمايت‌ها طراحی شده است. مجموعه‌ای از سنخ همان كسانی كه با به راه انداختن كارناوال عصر عاشورا و اقدامات ضدانسانی ديگر ثابت كردند برای حفظ قدرت و حذف رقيب از صحنه از هيچ اقدامی ولو اهانت به مقدسات و باورهای مردم فروگذار نمی‌كنند.

همزمان نشانه‌های تحرك و يا فعاليت مثبت و روحيه‌ سرزندگی در بخش‌های دانشجويی كشور به تدريج آشكار می‌شود. فعال شدن جنبش دانشجويی كه بتدريج از ديدگاه‌های تحريمی به نفع كنش سياسی اجتماعی فعال و موثر فاصله می‌گيرد با توجه به نقشی كه اين جنبش می‌تواند در تحرك اجتماعی داشته باشد، برای افراطيون به هيچ وجه مطلوب نيست. بنابراين به نظر می‌رسد بحران‌سازی در محيط‌های دانشگاهی با هدف برخورد با فعالان دانشجويی و ايجاد رعب و وحشت و حاكم كردن فضای بی‌انگيزگی و عدم تحرك در دانشگاه‌ها در دستور كار اين طيف است.

از اين رو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، دانشجويان عزيز را به ماهيت و حقيقت تحركات حوادث اخير دانشگاه‌ها به‌ويژه دانشگاه اميركبير توجه می‌دهد و از آنها می‌خواهد با كنار گذاشتن اختلافات فرعی و حاشيه‌ای، بر انسجام و وحدت خود بيفزايند و با درايت و تدبير با ماجراهايی از اين دست برخورد كنند و بدانند كه هدف از اين حوادث، منفعل كردن جنبش دانشجويی و يا تقويت گرايش‌های راديكال در دانشگاه‌ها است. »