ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شاخ و دم
بحران درايران
و. جمهور

 
 
 
 
 

 

وضعيت اين روزهای ايران شايد در يک دهه ی اخير منحصر بفرد باشد. درشرايطی که دولت، مجلس، دستگاه قضايی و رسانه های دولتی و به عبارتی تمام حاکميت برخواسته از يک جناح است، بحران های مختلفی کشور را فرا گرفته است.

سال 1386 درحالی با بحران اسارت سربازهای انگليسی آغاز شد که هنوز اعتراضات معلمان و زنان در آخرين ماه سال گذشته فروکش نکرده بود. آزاد سازی ملوانان انگليسی هم تقريبا مصادف با دستگیری فعالين جنبش زنان و همچنين نمایندگان معلمان معترض بود.
اعتراض دانشجويان دانشگاه شيراز و تحصن آنها، دستگيری 15 دانشجوی دانشگاه مازندران و تعطيلی دانشگاه و تجمع های اعتراضی بخاطر آبگيری سد سيوند از ديگر مسايل فرورين ماه 86 بود.

در همين حال کشمکش در مورد طرح برخورد با بدحجابی -يا دگرباشان اجتماعی- ابعاد تازه ای يافت. تا جايی که اعتراض بسياری از نمايندگان ، رييس دستگاه قضايی و رسانه های مستقل را در پی داشت.

در حالی که بنظر می رسيد بر اعتراضات عمومی نسبت به اين طرح افزوده شده، ماجرای انتشار نشريات جعلی صحنه ی دانشگاهی کشور را به ميدان جدال ميان هواداران دولت و دانشجويان تبديل کرد.همچنان دانشگاه اميرکبير تهران کانون اين درگيرها است.

دستگيری موسويان سفير سابق ايران در آلمان و سخنگوی تيم مذاکره کننده ی هسته ای حسن روحانی و از نزديکان هاشمی رفسنجانی نيز از ديگر خبرهای روزهای گذشته بود.
استعفای استاندار خوزستان در کنار اعتراض مردم اروندکنار و تحصن آنها، کشته و زخمی شدن ده ها نفر در نا آرامی های اقليد و فردوس، سرکوب کارگران ومعلمان در روز جهانی کار از ديگر اتفاقات سال جديد است.

به همه ی اينها وضعيت بغرنج پرونده ی هسته ای ايران، تورم و بالا رفتن بی سابقه نقدينگی، بيکاری و گرانی های کمر شکن را بايد اضافه نمود.
گرچه با دقيق تر شدن در اخبار و حوادث
50 روز ابتدايی امسال، می توان مسايل بسياری را به اين ليست بلند بالا اضافه نمود اما همين ميزان بحران و نا آرامی و سو مديريت بی هيچ وجه منطقی و طبيعی بنظر نمی رسد.

احمدی نژاد و دوستانش تا کنون بخوبی دريافته اند مديريت کلان کشور با شعار و ادعاهای واهی امکان پذير نيست. و اگر نبود دلارهای نفتی صندوق ذخيره ی ارزی شايد وضعيت کشور بدتر اين نيز می شد.

بايد ديد دولت نهم و حاميانشان در حاکميت چه طرح هايی را برای حل اين مشکلات در دست دارند. گرچه شايد بيشتر در پی پاک نمودن صورت مسئله و انحراف افکار عمومی از اين مشکلات و بحرانها باشند.

شايد بتوان حضور حسينيان و پر رنگ تر شدن نقش صفار هرندی و تيم کيهان و اتفاقات شبيه دانشگاه اميرکبير و دانشگاه تهران را در همين راستا ارزيابی کرد.