جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  Antiwar
امريکا سرگرم "بازی" نيست!
 
 
 
 

 

به يقين اين طور به نظر می آيد. پاره ای اوقات كاخ سفيد مشتی تهديد به سوی ايران روانه می كند ولی امروزه شايعاتی شنيده می شود كه دولت بوش برای حمله به "باصطلاح" سايت های اتمی ايران در پی استفاده از پايگاه های آمريكا در آسيای ميانه است و چندان نيز به تلاش مخالفـت آميز كنگره توجه نمی کند. كنگره عجالتا در حدی بودجه نظامی مورد درخواست بوش را تائيد و تصويب کرده که وی قبل از راه انداختن هر جنگ ديگری نياز به چانه زنی با نمايندگان كنگره دارد.

اسرائيلی ها كه هميشه سلاح های اتمی شان توسط مقامات رسمی آمريكا ناديده گرفته می شود، ممكن است آتش خصومت را با شروع حملات هوايی و به اميد پيوستن ايالات متحده به آنها بر افروزند. گروه فشار اسرائيل با نفوذ عظيمی كه بر رهبران هر دو حزب دارد، بر رويارويی آمريكا با ايران فشار می آورد و هيچ كدام از كانديداهای رئيس جمهوری از روی گيوليانی تا باراك اوباما نمی توانند در برابر آنها بايستند و بطور خلاصه بايد گفت طرح حمله به ايران "روی ميز " قرار دارد.

در پايان همين ماه سومين ناو هواپيمابر امريکا به دو ناو قبلی مستقر در خليج فارس می پيوندد و هر كس با مشاهده سابقه اين دولت بايد پی ببرد كه واشنگتن مشغول "بازی" نيست.