جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مذاکره بدون پيش شرط
بازی جديد امريکا، با اطمينان از نتيجه آن
 
 
 
 

 

هفته پايانی مهلت 60 روزه شورای امنيت برای پذيرش قطعنامه های اين شورا توسط جمهوری اسلامی رو به پايان است و مذاکرات برای پيش نويس قطعنامه بعدی در آلمان انجام شد.

همزمان با نشست آلمان ميان کشورهای عضو دائم شورای امنيت، مانور تازه ای آغاز شده است که مبتکر و يا بيان کننده آن "نيکلاس برنز" معاون وزير امور خارجه آمريکاست. خبرگزاری اسوشيتدپرس، پس از پايان جلسه و ديدار آلمان به نقل از برنز گزارش داد که آمريکا در کنار متحدان اروپايی خود، حاضر است «در هر زمان و مکانی" با ايران درباره برنامه هسته اين کشور مذاکره کند. او تاکيد کرد که معتقد است، به رغم آمادگی طرف غربی برای مذاکره، تهران با اين مساله، برخوردی دوگانه دارد و به همين دليل نااميدی برای حل مسالمت آميز مناقشه هسته ای ايران جدی است.

حذف شرط "تعليق غنی سازی" در گفته های نيکلای برنز اين احتمال را قوت بخشيده که امريکا با اطمينان از نتيجه، بازی جديدی را آغاز کرده است.

 

يک احتمال قوی اينست که امريکا با اين برگ جديد بخواهد به اروپائی ها نشان دهد که ايران حتی بدون پيش شرط هم حاضر به مذاکره نيست زيرا حاضر به دست برداشتن از برنامه های اتمی خود نيست. امری که با پيش شرط و بدون پيش شرط در هر ديدار و مذاکره مستقيمی مطرح خواهد بود و با رد مذاکرات و يا شرکت در مذاکرات بدون پيش شرط و طرح آن پيش شرط بعنوان دستور کار جلسه و عدم قبول آن، همان نتيجه ای حاصل می شود که امريکا طالب آنست. يعنی اجتناب ناپذير بودن بکار بردن نيروی نظامی برای متوقف کردن برنامه اتمی ايران. يعنی همان نکته ای که تلويحا برنز نيز در مصاحبه اش طرح کرده است. يعنی "نااميدی از حل مسئله اتمی ايران بصورت مسالمت آميز"

راست آزمائی تاسيسات اتمی ايران مهم ترين بخش هر نوع مذاکره اتمی با جمهوری اسلامی است و امريکا اطمينان يافته که ايران تن به اين امر نخواهد داد. توقف غنی سازی مسئله اساسی نيست، بلکه راست آزمائی مسئله اصلی است. حتی اگر تن به راست آزمائی داده شود، آنوقت بايد مسير کره شمالی و ليبی طی شود و پيه تبليغات وسيع پيرامون آنچه که درايران کشف شده را به تن بمالند. به همين دليل است که همزمان با شعار "مذاکره" هر دو طرف خود را آماده شرايط شکست مذاکره می کنند. يعنی ديگ چينی در منطقه صف آرائی ها را تنظيم می کند و در ايران نيز فرماندهان نظامی- از جمله در آخرين سخنرانی سرلشکر فيروز آبادی- خود را آماده خطر "صد در صد" می کنند.