جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در مصاحبه وزير دفاع فاش شد
طرح تقسيم خليج فارس
ميان ايران و اعراب منطقه
 
 
 
 

 

وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی در جديدترين گفتگوی خبری خود با خبرگزاری های داخلی طرحی را فاش ساخت که بموجب آن خليج فارس را می خواهند به دو قسمت عربی و فارسی تقسيم کنند. سرتيپ پاسدار مصطفی محمد نجارگفت: ما قبلا هم گفته بوديم برای انعقاد پيمان دفاعی مشترك با كشورهای منطقه آمادگی داريم. اين برای مقابله با ترفند دشمنان برای ايجاد حاشيه‌ فارسی - عربی در خليج فارس است که يكی از راهكارهای دشمن در ايجاد اختلاف‌افكنی در كشورهای منطقه و بين مسلمان شيعه و سنی است كه يكی از بحث‌های اين طرح بحث عرب و فارس و شيعه و سنی برای اختلاف‌افكنی است.

وزير دفاع جمهوری اسلامی نگفت و خبرنگار هم نپرسيد که اين طرح توسط کدام کشورها مطرح شده و جزئيات آن چيست. همچنان که نگفت در صورت اعلام حاشيه جديد برای خليج فارس، سهم ايران چه ميزان در نظر گرفته شده و اين مسئله در ارتباط مستقيم با انتقال نفت از خليج فارس و دريای عمان است يا خير؟