جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

N P T
بيانيه پايانی کنفرانس بازبينی
شورای امنيت را تائيد کرد

 
 
 
 
 

پيش نويس بيانيه پايانی کنفرانس بازبينی ان پی تي(معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای ) تهيه شد. بموجب اين پيش نويس از ايران خواسته شد تا به خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد برای توقف برنامه غنی سازی اورانيوم عمل کند و کليه شرايط لازم الاجرای قطعنامه های 1737 و 1747 و قطعنامه های مربوطه شورای حکام آژانس را بدون تاخير بيشتر بپذيرد.

پيش نويس می افزايد: چندين قطعنامه متفق القول درباره برنامه هسته ای ايران، عزم و اراده جامعه بين المللی درباره اين مسئله را نشان می دهد